‘Crematorium Orthen’ in zicht

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-09-2017 | Gewijzigd op: 09-09-2017

Tja, al is het erg vooruitlopend, maar  de plannen voor een kleinschalig crematorium op het kerkhof in Orthen zijn in voorbereiding.

Aan de rijksweg naar Crevecoer werd vanaf 1856 het kerkhof  op het terrein van Fort Orthen deels  [4/5 ]voor katholieken en deels [1/5]  voor protestanten aangelegd en op  5 mei 1858 in gebruik genomen.   De begraafplaats is momenteel meer een [natuur-]monument dan een actief  kerkhof.   

Toine Schalken is al ruim 35 jaar de beheerder namens de stichting  Solamen. ‘Toen ik er kwam begin jaren 80, waren er 450 begravingen per jaar. Nu is dat teruggelopen naar tot 200’. Daarom:   Solamen kampt met een  minder rendabele  begraafplaats die meer kost dan dat die opbrengt.  De exploitatie van een 12 hectare groot gebied vergt uiteraard manschappen, vernieuwingen [aanplant en parkmeubilair] en materiaalkosten. Dat zet het bestuur aan het denken om met commerciële ingrepen het kerkhof  rendabeler te maken. Er is al een theehuisje en nu gaan de gedachten ook uit naar een crematorium.  

-Rechts:De kapel met de monumentale
graftombes van  Bossche bisschoppen.
De bisschopskapel is gebouwd in 1882

-Onder: Het Theehuisje als ontmoetingsplaats. 
Dit pandje van 1872 was aanvankelijk
een ruimte om overledenen 36 uur op te baren,
zoals dat in de wet op de Lijkbezorging was vastgelegd. 
 
foto's  © paul kriele, 31 augustus 2008
en 28 janauri 2014 [l.] .
 

De gedachten zijn nog erg prematuur, zo bevestigt ook  Schalken. In de plannen wordt geanticipeerd op vrijkomende ruimten. ‘Maar,’ zegt Schalken er meteen bovenop, ‘dat blijven wel  incidentele plekken.  We kunnen niet zo maar eenzijdig graven ruimen. Hierdoor komen er nauwelijks hele akkers vrij.’    

Dus van een locatie wil de kerkhofbeheerder beslist niet spreken. ‘Kijk, we blijven zitten met het aspect grafrechten. Vaak worden die na een verloop van de pacht alsnog verlengd. Dat maakt het vrijkomen van akkers extra onvoorspelbaar’.

Maar een anonieme bron weet ook nog te melden dat er bij de komst van een crematorium -vanwege  de infrastructuur -een derde toegang noodzakelijk wordt. Dat komt, omdat  de huidige entrees bij  de St. Rochusstraat /Fort Orthenlaan en bij de Herven,  logistiek gezien erg verscholen liggen. Die nieuwe entree is – afgestemd op het verkeer- bedacht aan de zuidkant van de begraafplaats, thv de Zandzuigerstraat.

Ondanks alle plannen lijkt het er op:  ‘Wie dan leeft wie dan zorgt’.  Maar gezien de financiële positie van Solamen zal er een crematorium in een bescheiden opzet, zeker komen.  Dat maakt de kreet ‘ik lig op Orthen’weer voor 50 -75 jaar levensvatbaar.Terug naar boven