Start prijsvraag BAI voor Knekelhuis op 'Orthen'

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-04-2009 | Gewijzigd op: 14-04-2009
Hoewel de Begraafplaats Orthen, toen het nog Groenendaal heette in 2002 de Brabantse Monumentenprijs verwierf, mag er best eens iets aan de paden, de inrichting en de hoofdingang verbeterd worden, zo bleek uit een lezing voor de BAI.

foto © gerard monté, 7 februari 2007.

Twee lezingen over begraafplaatsen markeerden dinsdagavond 14 april 2009 in de Toonzaal de aanloop naar de bouw van een knekelhuis, zoals het populaire woord voor ossuarium is. Bij gelegenheid van 150 jaar ‘Begraafplaats Groenendaal’ [2008], zoals voorheen ’Orthen’ heette, kwam de vraag boven een Ossuarium te ontwerpen. Daarvoor is nu een prijsvraag gestart.
‘Orthen’ kampt met ruimtegebrek en wil, zoals eerder bericht [bericht dd. 3 maart 2009], bijv. de hoogte in. Vorig jaar is ook een structuurvisie aangekondigd, een plan dat tot een efficiënter en mooier gebruik van de begraafplaats moet leiden. Immers ‘het 150 jaar oude kerkhof vertoont sleetse pekken,’ aldus landschapsarchitect Martien van Osch die aan de hand van een op thema’s gebaseerde power pointpresentatie  voor de BAI bruikbare suggesties voor een vernieuwde begraafplaats deed. Het oprichten van een ossuarium op een van de her in te richten hoofdassen, een nieuwe hoofdingang met aansluitend een mooier, parkachtig ingerichte parkeerplaats, zijn daaruit enkele voorbeelden.
Het kerkhof kampt niet alleen met veroudering, het wordt –door het verlopen van de grafrechten - ook geconfronteerd met het feit dat - op termijn- voor 12000 stoffelijke resten een laatste, eigentijdse rustplaats moet worden gevonden.

Voor de prijsvraag, de 13e die de BAI samen met de gemeente en de Bond van Nederlandse Architecten opzet*, sluit de inzendtermijn voor een ontwerp [middels een maquettes en een cd-rom] op 5 juni 2009. Aansluitend volgt een expositie van de inzendingen in het Stadskantoor.
Op 26 juni 2009 maakt de jury, waarin naast bisschop Hurkmans ook enkele architecten [Martien van Osch en Ilona van Alphen] en de stichting Solamen, die de begraafplaats beheert, zitting heeft genomen, de uitslag bekend. Het winnend ontwerp zal worden uitgevoerd.
zie ook de site van de BAI

*De BAI organiseerde eerder prijsvragen, onder meer met het thema: ’Hoogbouw’ [2003], ‘Moerasbrug’ [2004], en Drijvende woning’ [2006] .