Luidklok Groenendaal in gebruik genomen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-06-2005 Woensdag 29 juni 2005 werd in aanwezigheid van wethouder Roderick van de Mortel de luiklok in het torentje van de kapel op kerkhof Groenendaal in geluid. Na een onderzoek door de werkgroep Kerken en Kloosters, die een inventarisatie van Bossche klokken hield, bleek dat er in het torentje nimmer een klok heeft gehangen.

De ceremonie rond de nieuwe klok, met [in latijn] het opschrift 'de doden geef ik eer, de levenden vertroost ik', werd bijgewoond door bestuursleden van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, ondermeer voorzitter Jo Timmermans, en oud-voorzitter Cor Gilhaus en leden van de Stichting Solamen, die het kerkhof beheert onder wie voorzitter Max Bom. Ook de leden van de Klokkengroep waren present.

In de aula van de kapel van Groenendaal werden door voorzitter Jo Timmermans [welkomstwoord] en wethouder Van de Mortel een toespraak gehouden Wethouder Roderick van de Mortel luistert naar het klokgebeier, en rechts de wethouder in gesprek met Jo Timmermans en Max Bom.
Na de toespraken in de aula van het kerkhof verzamelen de genodigden zich rond de kapel. foto's © marc venrooij, 29 juni 2005.

:Wethouder Roderick van de Mortel trekt als eerste aan het koord van de luidklok. Boven: Wethouder Roderick van de Mortel in gesprek met Max Bom[r], voorzitter van de stichting Solamen.
Middenin Jo Timmermans.
Links: Aanbieding fotopaneel door John Vermulst [r] aan de weduwe Hendrikx [l]. 
 .
foto's © marc venrooij, 29 juni 2005.
Napraten na de ceremonie. Links Cor Gilhaus, middenin architect Max Bom van de Stichting Solamen en rechts Jo Timmermans.

Tijdens het gezellig samenzijn na afloop  biedt John Vermulst de weduwe Hendrikx [l] een fotopaneel aan ter nagedachtenis aan Jo Hendrikx, de hoofdpersoon in het onderzoek van de Klokkengroep
Op het fotopaneel staat een reportage die Jo Hendrikx in januari 2005 maakte van het gieten van de klok.


Terug naar boven