'Moeder Truus-Poffer' voor modeman AddyvdKrommenacker

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-03-2011 | Gewijzigd op: 17-02-2015
Op Aswoensdag heeft de modeman Addy vanden Krommenacker uit handen van Bertie van den Heuvel als voorzitter van De Kikvorschen de oorkonde en de wissel-Moeder Truus Poffer ontvangen voor zijn verdiensten voor de stad.
Veronique Bosmans-Renders speldde bij de couturier, die met zijn ontwerpen internationaal roem verwierf, de kleine zilveren Moeder Truus Pofferspeld op zijn revers.
Hans Bosmans heette mede namens zijn grootmoeder Truus Bosmans-Den Dunnen, naar wie -door haar verdiensten voor de komische fanfare De Kikvorschren- de onderscheiding is vernoemd, de gasten welkom. In het bijzonder Addy en diens vriend Bas Meulenbroek en de velen eerder met een Moeder Truus Poffer onderscheiden Bosschenaren.

De vele genodigden, onder wie rechts hoteldirecteur Tonny Rademaker sr. en Xander van de Gevel [Pers en Communicatie van de Oeteldonksche Club] en Betty Hammelburg [Minister Kinderoptocht] en Paul Plasmans [Minister van Protocol] .
Links Joep Chapin en wethouder Bert Pauli.
De zilveren Moeder Truus Poffer die genoemd is naar Moeder Truus Bosmans die de Kikvorschen, met name in de beginjaren, financieel en moreel heeft ondersteund en die hen een thuishonk bood in 't Pumpke.
Ontworpen door de edelsmid wijlen  Leo Lax.
foto's © paul kriele, 9 maart 2011.
 

Toespraken
-Gastheer Peter van den Groenendaal, pas opa geworden, maar had desalniettemin zijn kleinkind in de mannelijke lijn, dus stamhouder, thuisgelaten, sprak ook over de Bosmannen waarvan vier generaties ons voorgingen.
Groenendaal had een 'geweldige carnaval' gehad.
-Vervolgens sprak de 50 kg afgevallen Hans Bosmans mede namens zijn grootmoeder 'Moeder Truus keek naar deze dag
Zij begon al bijtijds de tafels te poetsen en de kleedjes op de tafels te vervangen en bloemetjes neer te zetten. In haar houding herken ik een enigszins een bazig element dat ik ook bij andere Bosmannen zie. Maar als de zaak eenmaal op orde was, dan genoot zij van die dag en deelde royaal roggebrood met zult uit.

-Voorzitter van de Dassendragers Bèr Verdonk kwam met een inzicht in het proces naar een zilveren Poffer [ontworp door wijlen edelsmid Leo Lax] en hoe er mee om te gaan: 'Vooral niet poetsen!   
En let wel een Poffer is geen muts. In Den Bosch weet niemand nog wat een poffer is. Er droeg overigens ook niemand een poffer, behalve Moeder Truus. maar alleen met carnaval had ze een grôôte muts op, haar zondagse poffer. De boerinnen in de Meierij droegen meestal een gewone dagelijkse muts.'
Verdonk kreeg met die gedetailleerde uitleg wel de lachers op zijn hand.

De vier sprekers op deze feestelijke afsluiting van carnaval 2011,
vlnr. Kikvorschvoorzitter Bertie van den Heuvel, Bèr Verdonk [voorzitter van de Dassendragers], Peter van den Groendaal met diens zoon Otto uitbater van 't Pumpke en Hans Bosmans.

foto © paul kriele, 9 maart 2011.
 

Bertie van den Heuvel [Kikvorschvoorzitter] memoreerde dat al vanaf 1982 deze uitreiking vanuit 't Pumpke plaatsvindt  door de kasteleinsfamilie met Moeder Truus Bosmans [†1981], die teruggaat tot 1927. De toekenning van de zilveren Poffer is een herinnering aan haar en door de familie Bosmans ingesteld. Ze wordt verleend aan iemand die iets bijzonders voor de stad heeft gedaan.
Op deze Aswoensdag draait het om een -nog bij velen onbekende - hoofdrolspeler, een man wiens daden geen weerga kent en die Den Bosch in alle werelddelen op de catwalk heeft gezet. Hij is geen durske, maar wel geknipt voor het podium
Hij kent het allemaal.
Deze man staat op méér rode lopers dan Rudy van de Zanden of Johnny van Deursen ooit zullen verkopen. Hij gaat hand in hand met meer mooie vrouwen dan Kadhafi of Berlusconi ooit zouden wensen.'
En na deze geestige speech volgde de uitreiking van de Moeder Truus Poffer en de bijbehorende oorkonde.

Véronique Bosmans spelde daarop bij Addy van den Krommenacker de zilveren Moeder Truuspoffer-speld op. 

Addy van den Krommenacker
Na die strelende woorden gaf Van den Krommenacker verguld aan 'heel erg vereerd te zijn met deze onderscheiding.
Ik ben dol op Den Bosch en zal proberen de stad te blijven uitdragen. Ik ga door waarmee ik bezig was,' sprak de couturier genoegzaam. Tot slot: 'Ik hoop lang in Den Bosch te blijven wonen. Dank je wel !'

-Boven: De Moeder Truus Poffer en de bijbehorende oorkonde gedragen door de gelauwerde Addy van den Krommenacker met rechts diens vriend Bas Meulenbroek, die het zilveren kleinood graag zou willen oppoetsen, maar wat op advies van Bèrt Verdonk wordt afgeraden.
-Rechts boven: Een trotse Addy van den Krommenacker die van Bertie van den Heuvel de onderscheiding in ontvangst neemt.
-Rechts:  De versierselen, een miniatuur zilveren poffer die Addy mag houden, maar de grote zilveren poffer is een wisseltrofee, gaf Bertie van de Heuvel op vragen van Addy nog even expliciet aan.

foto's © paul kriele, 9 maart 2011.

Addy van den Krommenacker toonde zich geweldig trots met deze Poffer:   '..de mooiste onderscheiding die ik ooit heb gehad. Mijn vriend Bas, geeft de tafel met onderscheidingen elke week een poetsbeurt, maar met deze zilveren poffer moet je speciaal omgaan. Dat  heeft Bert Verdonk me nog duidelijk uitgelegd.'
En toen volgde van de in Uden geboren modeman nog een reeks van complimentjes, met name op zijn stad. Addy  zei onder meer  '...te houden van zijn stad, daar altijd te zullen blijven wonen en heel erg dol is op Den Bosch, de stad die ik probeer uit te dragen'.


Terug naar boven