Moeder Truuspoffer voor Vicky Brownhuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-02-2012 | Gewijzigd op: 17-02-2015
Traditie getrouw werd vanmiddag- op Aswoensdag 22 februari 2012- in ’t Pumpke aan de Parade de Moeder Truus Poffer uitgereikt.
In een uitvoerige toespraak verklaarde Bertie van den Heuvel, als voorzitter van de Kikvorschen de achtergrond van deze toekenning.
De uitreiking gebeurt op initiatief van de familie Bosmans [én de uitbaters van ’t Pumpke de Groenendaals] en De Kikvorschen ter nagedachtenis aan Moeder Truus Bosmans, de grootmoeder van Hans en Véeronique Bosmans-Renders.
De toekenning ging dit jaar naar het Vicky Brownhuis aan het Hinthamereind, in persoon vertegenwoordigd door de bestuursvoorzitter Christine Veldhuizen.

De Kikvorsvoorzitter belichtte, voorafgaand aan de uitreiking, het ‘geweldige werk dat de vele vrijwilligers, van psycholoog, theoloog, ICT-ers en activiteitenbegeleiders, in het huis op het Hinthamerende doen voor mensen die met kanker in aanraking zijn gekomen.
'Iedereen is er welkom Jullie zijn er om iedereen te steunen’, sprak Van den Heuvel.’Dat spreekt ons verschrikkelijk aan en maakt jullie tot een fantastische kandidaat’.

-Boven: De voorzitter van De Kikvorschen, Bertie van den Heuvel, uit eigen ervaring erg betrokken bij de ziekte kanker, benadrukte geëmotioneerd de grote verdiensten van de talrijke vrijwilligers van het Vicky Brownhuis.
-Links boven: Het moment waarop Christine Veldhuizen de zilveren Moeder Truus Poffer ontvangt.
-Links: Dankwoord van de gedecoreerde bestuursvoorzitter van het Vicky Brownhuis Christine Veldhuizen voor de genodigden in 't Pumpke aan de Parade.

foto's © paul kriele,  22 februari 2012.

Dat ruimhartige welkom, gaf ook Christine Veldhuizen, de bestuursvoorzitter van de Stichting Vicky Brownhuis in haar dankwoord aan. Decoranda liet niet na nog eens uitgebreid de talloze vrijwilligers te noemen die het huis runnen en welke kwaliteit er daar aanwezig is. Dat willen we juist graag bekend maken!’, zei Christine Veldhuizen.
‘Al 20 jaar staan we in de Bossche samenleving. Dankzij hun gulheid en de zakelijke sponsoring kunnen we dit huis runnen. Deze prijs voelt als een kroon op ons werk.’

Gelukwensen en bloemen voor Christine Veldhuizen. Links Hans Bosmans en middenin Bertie van den Heuvel. Peter van den Groenendaal van 't Pumpke overhandigt de oorkonde behorend bij de onderscheiding.
Hans Bosmans [60 kg afgevallen...] feliciteert Christine Veldhuizen.
foto's © paul kriele, 22 februari 2012.
Véronique Bosmans-Renders [l.] spelt bij voorzitter Christine Veldhuizen de zilveren replica van de Moeder Truus Poffer op.

Bij deze ceremonie moesten enkele ambassadeurs van het Vicky Brownhuis verstek l;aten gaan: onder wie Harry Vermeulen, directeur van TheateradParade, Jos Kieboom [oud-Amadeiro Prins] en Albert Verlinde.


Terug naar boven