Moeder Truuspoffer voor hotelier Tonny Rademaker

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-02-2013 | Gewijzigd op: 17-02-2015
Op 13 februari 2013, zoals dat jaarlijks op Aswoensdag gebeurt, mocht Tonny Rademaker van het Golden Tulip Hotel Central de Moeder Truuspoffer in ontvangst nemen. Deze zilveren Poffer is genoemd naar de moeder van de Kikvorschen [Truus Bosmans-den Dunnen] en wordt jaarlijks door de komische fanfare De Kikvorschen en door de familie Bosmans toegekend aan diegene die zich op een bijzondere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de stad 's-Hertogenbosch.

In zijn dankwoord  toonde de bijna 90-jarige Rademaker, aan wie door de voorzitter van De Kikvorschen Bertie van den Heuvel een lange staat van verdiensten en functies werd toebedeeld, geëmotioneerd toen hij met name dochter Karin noemde, die '....de zaak groot heeft gemaakt. Aan haar hebben we zoveel te danken,' aldus de gefêteerde hotelier.

Een officieel plaatje na de uitreiking van de Moeder Truus Poffer aan Tonny Rademaker.
vlnr Bertie van den Heuvel, Hans Bosmans, Tonny's vriendin Huisman, Peter van den Groenedaal van 't Pumke en een glunderende Tonny Rademaker [* Den Bosch, 1 februari 1924]


foto © paul kriele, 13 februari 2013.

-Boven links:  Hans Bosmans kleinzoon van de naamgeefster van deze erkenning, Moeder Truus Bosmans-den Dunnen. Midden voorzitter van de Kikvorschen Bertie van den Heuvel en rechts Tonny Rademaker.
-Hierboven: Na het wegpinkelen van een traantje- door beiden- wenst dochter Karin haar vader proficiat.
-Links: Het opspelden van de kleine zilveren replica van de Moeder Truus Poffer door Véronique Bosmans-Renders, de echtgenote van Hans Bosmans.
 
foto's © paul kriele, 13 februari 2013.


In zijn toespraak noemde, zoals geschreven, Bertie van den Heuvel tal van functies en ook bijbanen van Antonius,  Josephus Rademaker: in het hotelwezen, de VVV, de horecabranche, Hartje 's-Hertogenbosch, de Oeteldonksche Club en de ministeries, de Kegelclub Rang, Jazz in Duke Town, de Studiekring Thomas More, het Centrum Management.
Kortom een man met veel energie, passie bevlogenheid, standvastig  en die ook wel eens met de vuist op tafel kan slaan.' Van den Heuvel moest -door de reacties uit de zaal van 't Pumke- er bijna mee stoppen, maar hij ging door... .met de loopbaan van deze Rademaker, die al op zijn 35-ste hoteldirecteur werd, te noemen.
 
Tonny zei in zijn dankwoord volkomen verrast te zijn. De Oeteldonksche Club had het kleinood al 12 jaar geleden ontvangen. Ik dacht, ik kom nooit meer aan de beurt...'.

Reagerend op de lijst met functies en bijbanen, die de Kikvorschvoorzitter noemde, zei Rademaker:  'Men moet wel denken dat die gozer flink oud zal zijn. Maar alles wat ik doe doe ik met plezier,' waarop Tonny dochter Karin in deze erkenning betrok.
Moeder Truuspoffer al vanaf 1982
Overigens is de Moeder Truus Poffer -sedert 1982 - toegekend aan 25 personen en aan vier instellingen, waaronder het Vicky Brownhuis in 2012 en daarvoor ook aan de ORVA senioereomroep, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en de Oeteldonksche Club anno 1882.

Terug naar boven