'Rondom Dieske' met Harry van den Berselaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-07-2020 | Gewijzigd op: 02-07-2020

'Rondom Dieske',  een cultureel-historisch evenement in of nabij de Knillispoort, heeft haar programma bekend gemaakt.
Als eerste treedt Harry van den Berselaar  docent, columnist, op. Van den Besselaar staat bekend om zijn voorliefde, beter om zijn kennis van Spanje en de Spaanse Cultuur. In zijn causerie op zaterdag 4 juli 2020 blikt hij terug op de band tussen 's-Hertogenbosch en Spanje,  die er feitelijk nauwelijks nog is. Na de pauze treedt de jeugdige [13-jarige] pianist Anwar op met muziek van Ludovico Enaudi en muziek uit de soundtrack Amelie en Up.

In de maand juli 2020 staan verder nog aangekondigd: 
- Woordkunstenaar en toneelmeester van het TheateradParade Gé van Berkel [10 juli],
- Kees Hollenberg [ 18 juli] over Ludwig van Beethoven,
- Tom Sas [24 juli] is kenner van de Eerste Wereldoorlog toen er kort erop de Spaanse groep uitbrak
- Jan de Wit [1 augustus] kabinetchef en als hobby het verzamelen van Bossche kranten, vertelt over die krantengeschiedenis,
- Cees Slegers  [8 augustus ] vertelt over 30 jaar Bossche Revue [1935-1965] met name over de schrijver ervan Niek de Rooij 
-Jac Biemans [ 15 augustus] over August van Bonstette, een Zwitsers soldaat die als  officier dienst deed in het Nederlandse leger. Von Bonstetten[1796-1878] legde vele Bossche stadsgezichten vast.
-Toneelgroep ' Niet Bepaald Doorsnee' brengt geïmproviseerd toneel mede met de toeschouwer als figurant. 
-Frank Finkers Neerlandicus  licht e.e.a. toe op het Bossche dialect.
 
Optredens binnen of buiten op het Herman Moerkerkplein. Aanvang van Rondom Dieske  20.30 uur sluiting circa 22.30 uur.