Oud-columnisten Bossche Omroep beginnen columnreeks

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-05-2021 Oud-columnisten Bossche Omroep beginnen columnreeks 


Frans van Gaal, Hans van Kasteren en Harry van den Berselaar beginnen voor de website van Knillispoort als columnisten. Ze staan bekend als publicist. Komende zomerperiode wil Knillispoort weer invulling geven aan de Bossche zomer. Dat gebeurt met kleinere evenementen en optredens op het Herman Moerkerkplein. Een tweewekelijkse column op www.knillispoort.nl zal het imago van podium voor debat van Knillispoort alleen maar versterken.
Frans, Hans en Harry gaan om beurten de stad bewerken met hun vindingrijke woordkunst, beter gezegd mensen en situaties kritisch – op papier- masseren. Ze gaan overigens ook op zoek naar nieuwe columnisten en roepen in het bijzonder vrouwen op van hun hart niet langer een moordkuil te maken.
De namen komen bekend voor zult u zeggen, want ze stopten onlangs als columnisten van de Bossche Omroep. Waarom..?

 Achtergrond
In het voorbij jaar hielden meerdere columnisten ermee op. Dat begon bij de senior Theo Hoogbergen, inmiddels 95-plusser. Daarna volgde André Beks. Hij geeft als argument; ‘Ik wil niet wachten tot ik een ondergaande zon ben.’ Daarna volgden Harry van den Berselaar en Cees Slegers.
Harry vraagt zich af: hebben wij – mede in het licht van de slechte bezorging van de Bossche Omroep - nog wel voldoende bereik?
Cees Slegers startte ooit toen hij voorzitter van de Boschboom was en vanzelf een ‘opinie’ over het ‘Bossche dorp’ had. ‘Die tijd is voorbij’, zo stelt hij.
Die columns in de Bossche Omroep dateren nog uit de tijd [2002] dat Ad de Bruijn directeur-bladmanager van de BO was. met bovenbuurman aan de Zuid-Willemsvaart Frans Peeters kwam hij tot het initiatief van de columns ‘Onder de Boschboom’. De Bossche Omroep had er een aantrekkelijke rubriek bij, de Boschboom kreeg als Heemkundekring wat meer aandacht. De Boschboom bestaat niet meer.