Henk Schuurs auteur 'Ikke en de rest kan stikke' praat over die titel

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-05-2022 ‘Ikke en de rest kan stikke,’ is de kreet die auteur Henk Schuurs aan zijn historisch- economische studie, uitgegeven in het boek 'Ikke en de rest kan stikken' gaf.


 Schuurs, voormalig bestuurslid van Bewonersvereniging Leefbare Binnenstad spreekt  op zaterdagmiddag 7 mei 2022 in het Knillisprogramma 'Historisch café' over idealen en het verkwanselen ervan. 
Schuurs: ‘Mijn vader draait zich nog regelmatig in zijn graf om als hij hoort hoe zijn ideaal: door een Boerenleenbank arme boeren helpen, is verkwanseld door de winstzucht van de RABObank’. Aan het woord is Henk Schuurs. Ruim een jaar geleden begon Henk met het samenstellen van een boek onder de titel: 'Het is verkeerd'. Henk schrijft over idealen en het verkwanselen ervan, aan de hand van ruim honderd jaar geschiedenis van de volkshuisvesting en die van de boerenorganisaties. 
Henk Schuurs over die Boerenleenbank en de woningcorporaties: ’ Idealisme wordt winstzucht De woningbouwvereniging begon aan het einde van de negentiende eeuw vol idealisme. Maar kijk naar vandaag: de woningbouwcorporatie gaat al net zo gemakkelijk mee in het op winst- en hebzucht gerichte marktdenken van makelaars en grote beleggers.   Met de boerencoöperaties ging het al niet anders. Doel van die pioniers was  arme (keuter)boeren vooruit helpen in hun oneerlijke concurrentiestrijd met grootgrondbezitters en de afperserij door grote zuivel- en margarinefabrikanten. De Boerenleenbank werd groter, fuseerde naar wat nu RABObank heet en is in niets meer te onderscheiden van andere grote banken.
Henk Schuurs: Er is hoop. En die hoop komt ook tot uitdrukking in een woongemeenschap als De Paap. In 1978 kraakte een aantal studerende jongeren in woonnood het voormalig ziekenhuis Sint-Johannes de Deo aan het Nachtegaalslaantje in ’s-Hertogenbosch. Tot op de dag van vandaag vormen ze een woongemeenschap die je gerust ten voorbeeld kun stellen aan anderen.

Na de pauze, vertelt Gertjan van Beijnum, kraker van het eerste uur, en al 40 jaar Paapbewoner,  hoe je een sociaal-geïnspireerd initiatief ook na 40 en wellicht 100 jaar sociaal kunt houden. 
Graag vooraf aanmelden via achterdenpoort@gmail.com. Meer informatie: fransvangaal@home.nl; 06-45482739. De entreeprijs is vijf euro inklusief koffie/thee en een plak cake.