Opening Meimaand Mariamaand

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-04-2019 | Gewijzigd op: 23-08-2019
Dinsdag 30 april 2019, 's avonds om 19.00  uur zal door hulpbisschop Rob Mutsaerts in een speciale viering de Meimaand worden geopend. Leden van de Broederschap van OL Vrouw dragen het beeld van de Zoete Moeder vanuit de Mariakapel naar de tijdelijke plaats in het Noordertranscept, naast het hoofdaltaar. Voor bidtocht op 12 mei zie onder  de foto.

Speciale aandacht voor ouderen en jongeren
Op vrijdag 11 mei 2019 komen uit 5 Bossche verzorgingshuizen bewoners met begeleiding de meimaand vieren bij Maria.
Bij 4 vieringen gedurende de meimaand zijn jonge vormelingen betrokken. Zij lopen vanuit 4 verschillende parochies kilometers door de Bossche Meierij, de Langstraat en de Bommelerwaard om een viering bij te wonen. Op verzoek van en in samenspraak met de Broederschap spreken zij de lezingen en de voorbeden uit.  
 
 

Het onlangs gerestaureerde Mariabeeld dat onlangs is teruggekeerd naar de St.Jan, staat in de meimaand in de Noorderzijbeuk.  
foto © paul kriele, 1 mei 2018.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
De Bidtocht op Moederdag zondag 12 mei 2019.
In het centrum trekt  (ijs en weder dienende) op de tweede zondag in mei (Moederdag) de jaarlijkse Mariaomgang, meteen aansluitend na de laatste viering op zondagochtend/middag van 11.45 uur, om  circa  13.00 uur. Het thema dit jaar is: 'Mij geschiede naar uw woord'.
 Na terugkeer in de kathedraal,  na ongeveer één uur, is er een korte gebedsdienst ter afsluiting. 

In de bidtocht wordt het beeld van de Zoete Moeder meegedragen door leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld wordt geflankeerd door vier flambouwen met bloemen, die gedragen worden door studenten van het Sint-Janscentrum, het seminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch.  Naast mgr Gerard de Korte, lopen tijdens de bidtocht priesters, diakens, kanunniken en acolieten mee. Het Bossche gilde De Oude Schuts en de Stadspijpers zorgen, naar oud gebruik, voor ruim baan voor de stoet. Recent is daarbij ook de oude traditie van het musicerend meelopen door de Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch ook weer (her)opgepakt.
Voor meer info: Broederschap van OL Vrouw
 
Het vorig jaar gerestaureerde Mariabeeld. 
De jaarlijkse omgang met het Mariabeeld. 


foto ©  en paul kriele, 15 mei 2011.

Bidtocht door binnenstad
Ieder weekeind zijn er vieringen: op zaterdag om 19.00 uur en op zon-en feestdagen om 7.00, 8.30, 10.00 en 11.45 uur.
Op 9 mei 2019, Hemelvaartsdag, zijn er ook vieringen  om : 7.00 8.30 10.00 uur.  

Terug naar boven