Vervanging van alle afvalcontainers

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-04-2015 | Gewijzigd op: 22-04-2015
De Afvalstoffendienst is momenteel bezig de ondergrondse afvalcontainers, die in de binnenstad  verspreid staan, te vervangen*. Daarvoor komt een set nieuwe containers in de plaats. Het gaat om 79 containers, die vervangen worden door 17 specifiek voor papier en 62 voor restafaval, zo vertelt  Niki Kersten van de Afvalstoffendienst.
Kersten zegt deze week de bedrijven in de binnenstad per brief te informeren over die containers. Men kan kiezen het papier voortaan zelf naar een container in de buurt brengen en niet meer van de gemeentelijke papierophaal gebruik te maken.
Beleidsmedewerker Piet Vervoort vult de informatie aan. 'Het gaat om circa 80 ondergrondse containers, die nog dateren uit de jaren midden 90. Ze zijn intussen verouderd en/of versleten. De vervanging volgt op het gemeentelijk beleid om meer in te zetten op gescheiden afvalinzameling. Bij de oude containers gescheidde dat vaak door van alles door elkaar in de container te stoppen. Dat is -wat de binnenstad betreft- nu enigszins omgebogen in restafval en papier,' zegt Vervoort.

De eerste set containers werd maandag 20 april 2015 in de Beurdsestraat geplaatst. Op 6 mei 2015 moet de vervanging van de binnenstadscontainers zijn afgerond. *

Het bedrijf Stefan Geerts plaatste
maandagmorgen 20 april 2015 de eerste set
nieuwe afvalcontainers in de Beurdsestraat
.

foto © paul kriele, 21 april 2015.

*Overigens worden ook alle circa 500, deels semi-ondergrondse afvalcontainers in de wijken, vervangen. 'Dat is een project, aldus beleidsmedewerker Vervoort, 'dat over enkele jaren is uitgesmeerd. Ook die worden vervangen door een restafval-, c.q. papiercontainer.
Mogelijk dat t..z.t. wanneer die papiercontainers, algemeen in gebruik zijn geraakt bij de burgers, dat dan de gemeentelijke papier-ophaaldienst komt te vervallen. Maar zover is het nog niet,' zegt Vervoort.
'


Woensdag 22 april 2015 was de locatie in de Hinthamerstraat bij de Bibliotheek aan de beurt
.

foto © paul kriele, 22 april 2015.


Terug naar boven