PvdA: Zuiderplas blijft recreatieplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-05-2015 | Gewijzigd op: 08-05-2015
De PvdA vindt dat de Zuiderplas alle faciliteiten moet blijven behouden als recreatieplas. Dat is eerder [in1993] door de gemeente zo bepaald. Overigens na een protest toen er opheffing dreigde..!
Het kan nu niet zo  zijn dat speeltoestellen en een horecapunt plots zouden verdwijnen, aldus de PvdAfractie. Maar ergo: er is van slijtage en verloedering sprake. De PvdA wil dat de gemeente haar verplichtingen omtrent onderhoud nakomt. Dat bleef, ondanks dat er al vorig jaar na vragen door de partij toezeggingen werden gedaan, uit !
Op  27 mei  2015 komt dit aspect in de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen opnieuw aan de orde.


De Zuiderplas als recreatieplas
.

foto © gerard monté, 27 juni 2001.