PvdA klaagt opnieuw over slechte accommodatie paviljoen Zuiderplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-08-2018 | Gewijzigd op: 08-08-2018
De PvdA klaagt opnieuw over de slechte accommodatie bij het strandpaviljoen Zuiderplas. In een brief [dd.07082018] heeft Pieter-Paul Slikker van de PvdA nog eens geklaagd over het feit dat  de toiletvoorziening vanaf heden is gesloten. De reden is dat de putten, die blijkbaar niet zijn aangesloten op het riool,  overvol zitten. 
Die werden jaatlijks geledigd. Maar omdat in 2023 met Beach Bar Zuiderplas er een beëindigingsovereenkosmt ligt, weigert de gemeente langer die zorg op zich te nemen.Maar dat is niet in de lijn met de demarcatielijst die daarover geen wijzigingen vermeldt. De fractievoozitter ergert zich aan dergelijke onnodige misverstanden en kleinzieligheden en verzoekt dan ook de gemeente de putten snel te ledigen. 


Bericht van 20 maart 2016 Zuiderplasaccomodaties:  nog steeds niks gebeurd....
Ondanks  alle commotie vorig jaar omtrent het strandpaviljoen aan de Zuiderplas dat de gemeente aanvankelijk wilde weghalen, er toen een omslag kwam en daarop de accommodatie alsnog gehandhaafd bleef, is er in dat voorbije jaar niets veranderd. Er komt wel weer een extra toiletgroep [op 11 maart j.l. aanvraag ingediend... ] en daarmee af.

Rechts: De toiletgroep
die begin juli 2015 alsnog werd geplaatst.
-Rechts onder: Het paviljoen van Zaunbrecher
dat hem al jaren onzekerheid brengt
...

foto's © paul kriele, 30 juni en 10 juli 2015.

Reden voor de fractie van de Partij van de Arbeid wederom vragen aan het stadsbestuur te stellen over het voortbestaan van de recreatievoorziening. Vanaf het Paasweekend gaan daar de deuren weer open. 'Maar de uitbater en de recreanten verkeren al jaren in onzekerheid over het voortbestaan,' stelt Pieter Paul Slikker.

'Na onze vragen(najaar 2014), de toezegging van de wethouder (juni 2015),  zou het College op korte termijn met een notitie komen over de verschillende scenario’s. En weer is kostbare tijd verstreken,' schrijft Slikker.
'De tergende traagheid der dingen leidt tot grote –en bijzonder begrijpelijke- frustratie bij de uitbater en schept een slecht beeld over de slagvaardigheid van de Bossche politiek. Het is tijd voor duidelijkheid.'Terug naar boven