Strandpaviljoen Zuiderplas is 'kwestie tussen gemeente en pachter'

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-05-2016 | Gewijzigd op: 10-05-2016
In het vragenhalfuurtje  voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 10 mei 2016 trachtte Pieter Paul Slikker van de PvdA nog eens op zijn al eerder gestuurde brief* de kwestie van onder meer het achterblijven van onderhoud, de zekerstelling van de pacht van het paviljoen en de discommunicatie met de gemeente met Zaunbrecher ter berde te brengen.

Maar Pieter Paul Slikker haalde bakzeil omdat wethouder Jos van Son in zijn beantwoording meerdere aspecten als  een zaak tussen de gemeente en de exploitant beschouwt en hij de problematiek niet op dit podium wil behandelen en hij het strandpaviljoen los ziet van de pachtovereenkomst. 'Dit betreft een privaat -rechtelijke relatie,' aldus Van Son.

Strandpaviljoen Zuiderplas
Het echtpaar Charles en Willy
Zaunbrecher met aanhang en fans.


foto © paul kriele,  10 mei 2016.

*zie artikel  Geïrriteerde PvdA wil opheldering over strandpaviljoenZuiderplas' bericht dd. 8 mei 2016.
Ook stelde Slikker dat het wel erg lang duurt vooraleer er duidelijkheid wordt gegeven. Maar Van Son schaart de toekomst van het paviljoen bij de ontwikkeling van de overige strandpaviljoen in de stad.
Dat er geen communicatie is gepleegd sprak de wethouder tegen en noemde enkele voorbeelden omdat te bevestigen. Maar Van Son moest zich wel excuseren, dat de raad niet was geïnformeerd....

Ook over de drank- en horecawet was Van Son duidelijk. 'In strandpaviljoens mogen geen alcolholhoudede dranken worden verstrekt. De exploitant is hierover nog niet aangeschreven,' zei Van Son. 'Het paviljoen staat niet er discussie. De zaak van de exploitant is strikt gescheiden van het paviljoen.'
Van Son besloot met: "We zullen met de exploitant kijken hoe we in de toekomst verder gaan. Er komt een snelle notitie over de positie van de exploitant.''