Toekomst- na upgrading - Bossche zwemplassen

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2017 | Gewijzigd op: 20-01-2017
 In een voorstel aan de Commissie ROB licht wethouder Jos van Son de plannen en [on-]mogelijkheden van de Bossche zwemplassen toe. Daaruit blijkt dat er een nieuwe toekomst is voor-met name de Groote Wielenplas en de Zuiderplas.
Minder voor recreatief zwemmen voor De IJzeren Vrouw, maar daar zou wel  een sportgerichte ontwikkeling* kunnen gebeuren. Maar dat laatste roept op zijn beurt weer bezwaren op.

De raad krijgt die mogelijkheden voor de beide eerste twee nog voorgelegd. Aan de hand daarvan valt een definitief besluit.
Daar zit dan wel als consequentie aan vast een upgrading van zwemcategorie D naar C voor de Zuiderplas en De Groote Wielenplas, waarvoor jaarlijks een bedrag van € 80.000 per plas geraamd staat.

 
-Boven: Zuiderplas: recreatie en sport- en  natuurbeleving.
-Rechts: De Oosterplas.


foto's a© gerard monté,  27 januari 2001 en 5  augustus 2006 [r.] en © hoedemakers, 18 maart 2015 [r-boven] .
 

Een merkwaardige ontwikkeling, want de Zuiderplas werd als gevolg van bezuinigingen begin jaren 90 naar zwemcategorie D afgewaardeerd. 
Over de Oosterplas wordt in het voorstel niet gesproken.

Voorlopig gaat het om deze plassen want  voor de andere -kleinere- plassen ontbreken de upgradingsmogelijkheden en zijn er tegengestelde belangen, aldus het  voorstel van de wethouder. 

*IJzeren Vrouw

Voor de IJzeren Vrouw is een versterking van sport en recreatie mogelijk,  maar beperkt gelet de beperkte ruimte aldaar.