B&W komt alsnog met aanpak zeilhavens Ooster-en Zuiderplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-12-2021 | Gewijzigd op: 19-01-2022
Het lijkt op een reactie van B&W, vermeld in onderstaand bericht dat inhaakt op dat bericht van 4 december 2021 en gaat over het niets doen aangaande voorzieningen bij Ooster-Zuiderplas. Maar vandaag verscheen van B&W een bericht  'Nieuwe zeilhavens Ooster-en Zuiderplas'.

Berich tvan 18 januari 2022: Raad akkoord met financieel besluit voor recereatieplassen

Dinsdag 17 januari 2022 bleek in de commissievergadering dat een meerrderheid van  raadsleden achter de vernieuwingen van de beide accomodaties staat. 
Het nieuwe watersportpaviljoen bij het Engelermeer.

Bij instemming van de gemeenteraad wil het College van B&W aan de Ooster-en Zuiderplas nieuwe zeilhavens aanleggen. Ze zijn al meer dan 40 jaar oud.  Daarnaast moeten ook de steigers en kades worden vervangen. Het gaat om een investering van € 500.000.
Ook komt er een extra budget  voor een watersportpaviljoen aan het Engelermeer. Daar was eerder  € 394.000 beschikbaar voor gesteld. Maar door hogere materiaalkosten wordt dat bedrag verhoogd met € 200.000.
Die bedragen worden elders vandaan gehaald o.a. van  het renoveren van de sporthal Hambaken en van de nieuwe kleedkamers voor MHC Rosmalen. MHC Rosmalen maakt een nieuw plan en wat betreft  het sportpark in de  Hambaken daar zijn pas verbeteringen aangebracht.  


Bericht van 4 december 2021 B&W zet gen stap in realisatie voorzieningen recreatieplassen
Die grote nalatigheid van B&W dat er na bijna vijf jaar niks is gedaan op een wens van de gemeenteraad [motie van 12062017]om bij de Zuiderplas en Groote Wielen voorzieningen aan te brengen [badmeester, EHBO-post en toiletten, brengt de PvdA-fractie in een aan brief ]dd. 03122021] aan B& W ter sprake.
De raadsleden Piet Paul Slikker en Jolanda van Gool wijzen ook nog eens op een wrap-up over de recreatieplassen [dd.02112021], waarin B&W van alles noemt maar niets vermeldt over de ontwikkelingen [EHBO-post, toiletten en badmeester] bij die twee plassen. Daarom eindigt hun klacht in het verzoek alsnog wat in de ‘Upgrading Zuiderplas en Groote Wielen’ staat, te realiseren. Ook vragen de twee raadsleden dat het College met de exploitant van de Beachbar aan de Zuiderplas in overleg treedt ten einde die voorzieningen aldaar te behouden.

Terug naar boven