nieuws-den-bosch

Bosch Nieuws

Bastion Oranje is een nieuwssite die zich richt op inwoners van 's-Hertogenbosch, maar ook op geïnteresseerden die zich tijdelijk buiten de stad [vakantie of door emigratie] bevinden.
Uiteraard ook elk ander die maar even iets wil weten of opzoeken over de hoofdstad van Noord-Brabant hoort tot zijn doelgroep.


De inhoud is veelzijdig: zowel actueel als historisch. Actueel gaat het veeal over mensen en dus ook over de politiek [o.a. de gemeente] en straatnieuws [human intrest]. Veel bezocht blijkt de pagina: Straattaferelen te zijn.
Bastion Oranje volgt in zijn nieuws ook de mensen [eigenaars] achter bedrijven, in de horeca en ten aanzien van-nieuwe- winkelvestigingen.

Historisch gezien gaat het veel over de geschiedenis van de stad, zijn gebouwen en personen uit het verleden.

Andere aspecten die op de pagina's van Bastion Oranje, dat in 1998 nog bescheiden van opzet en omvang startte, langs komen zijn cultuur, architectuur, evenementen en [oorlogs-]herdenkingen.

Omdat Bastion Oranje een nieuwssite is doet het niet aan aankondigingen van concerten, vergaderingen of bijeenkomsten van verenigingen of politieke partijen. Daar zit vaak een herhaling in hoewel de onderwerpen of optredens nieuws kunnen bevatten. Er zijn dus altijd uitzonderingen op deze regel !

Ook komt Vught -in Bosch nieuws -nauwelijks aan bod .. maar Rosmalen, dat bij Den Bosch hoort, weer wel.

Gescande boeken  van Kriele

Voor degenen die in Den Bosch zijn geïnteresseerd zijn de boeken die auteur Paul Kriele schreef, interessant.  
De titels staan in  Uitgeverij [een rurbriek, die onderaan de startpagina van Bastion Oranje staat.  Maar de meeste van die titels zijn binnenkort gescand en te lezen bij Bossche Encyclopedie. Klik daar in hoofdmenu op  Publicaties en dan naar Kriele.
De basis van al deze[vrienden-] boeken en de boeken over Heijmans en De Gruyter is de methode oral history, de mondeling vertelde geschiedenis, in dit geval van Den Bosch. 


Bericht van 3 november 2013: '15 jaar Bastion Oranje als nieuwsdienst'

De Bossche nieuwssite Bastion Oranje bestond in de afgelopen maand 15 jaar.
Geen wereldnieuws, maar wel een gedenkwaardig moment als je beziet dat er in de eerste
maand -maar- 192 bezoekers waren.

Op dit moment, staat de teller op 3.000. Dat zijn naast de abonnees [750], de twitteraars [550], die de primeurs volgen, ook nog eens de dagelijkse hits, die oplopen naar 2.000. Zij allen lezen dagelijks het nieuws lezen dat op Bastion Oranje staat.

De site ontstond als een persoonlijk webpagina van Kriele, maar veranderde spoedig mbv enkele bevriende technici in een nieuwssite, uiteraard over 's-Hertogenbosch.

Het eerste bericht dateert van 16 oktober 1998. Het had als kop 'Rotte kies Zuid-Willemvaart', waarmee geduid werd op een perceel dat als laatste werd volgebouwd. Het tweede bericht betrof de verschijning van het lang verbeide boek over 's-Hertogenbosch [1185-1629] van de oud stadsarchivaris drs. Petrus Kuijer.
We gaan onverdroten voort !

Artikelen binnen de categorie nieuws-den-bosch:

Geen artikelen onder de categorie opgenomen