De Kring krijgt voor 10 jaar de pacht over Bolwerk Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2015 | Gewijzigd op: 10-06-2015
In de Collegevergadering van woensdag 10 juni 2015* besluiten B&W om aan de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch vanaf 1 juli 2015 voor tien jaar de pacht te gunnen van het nieuwe Bolwerk Sint Jan.
Aangezien de Kring de zaak nog moet organiseren en inrichten zal de opening van dit nieuwe informatiecentrum plaats vinden op Monumentendag 14 september 2015.

Indruk van het Bolwerk op een speciale bezichtiging voor de pers op 13 mei j.l. met
wethouder Huib van Olden van
onder meer Toerisme en Vestingwerken.

-Boven: De daktuin [geen terras maar wel met zitbanken]. Het terras ligt aan het water.
-Links: Een  gescheiden buffet/keuken afgestemd op dranken resp. op een foodgedeelte.
 
foto's © paul kriele, 13 mei 2015

Bolwedrk Sint Jan is gesitueeerd langszij de Sint Janssingel: Het is een op een Bossche stadspoort en aansluitend op in de Dommel gelegen vestingwerken, opgericht informatiecentrum. De opening staat gepland op monumentendag 14 september 2015. Vanaf 1 juli 2015 wordt  dit infocentrum  gepacht door de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.
Het bevat onder meer oude teruggeplaatste- soort- kinderkopjes, de doorgang van de stadsspoort met stadsmuur en een rondeel.
Op het dak is een zittuin ingericht en langs de Dommel een terras.
Het bijzondere van dit bolwerk is dat het een waterkering bezit, die bij hoog water, met balken handmatig kan worden ingebracht.
Bezoekers kunnen er met een lift naar beneden en vanaf het terras opstappen op rondvaartboten. Wolthuis krijgt een aparte aanlegsteiger even voorbij het bolwerk. 
In de week  8-12 juni 2015 werd de zandoevers aan de Noordkant van het bolwerk weggegraven om er  vanaf de Wilhelminabrug vrij zicht op te krijgen. 
 
 


Terug naar boven