Voor Bolwerk St. Jan is horeca-uitbater gevonden

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-12-2015 | Gewijzigd op: 08-12-2015
De Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch heeft uiteindelijk een uitbater voor het horecadeel van deze gereconstrueerde vestingwerken langszij de Dommel/St. Jansssingel gecontracteerd. Werner van der Valk gaat de horeca-exploitatie doen. Adviesbureau Vijverborgh heeft  'De Kring' hierbij geholpen. Uit 23 - uit een aanbesteding -aangemelde kandidaten is daarna Van der Valk uit drie geselecteerden gekozen volgens de de aanbestedingsleidraad, aldus een persbericht van 'De Kring'.
Wethouder Huib van Olden bij
de presentatie aan de pers van het bolwerk in mei 2015.De keuken van het bolwerk.


foto's © paul kriele, 13 mei 2015.

Van der Valk is eigenaar van Ristorante Bellagio in de Kruisstraat /Karrenstraat. Het restarant van Bolwerk St. Jan gaatzeven dagen per week  als streekrestaurant met lokale producten draaien. Stagiaires zullen het vast aangesteld personeel gaan  ondersteunen.
Het persbericht zegt ook dat medio februari 2016 het Bolwerk open gaat.