Kapelaan Patrick Kuis geŽerd met Moeder Truuspoffer

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-03-2016 | Gewijzigd op: 14-03-2016
In ’t Pumpke, indertijd het café van Moeder Truus Bosmans, werd zondagmiddag 13 maart 2016, na een uitstel van de carnavalsoptocht, alsnog de Moeder Truus Poffer uitgereikt. Kapelaan Patrick Kuis was de gelauwerde wiens kandidatuur al voor zijn benoeming in Oss door de Bosmansfamilie,  de Kikvorschen, de Dassendragers en de familie Van den Groenendaal was bepaald.
Neeltje van der Ven-Blonk, die vorig jaar namens haar man wijlen Clemens van der Ven postuum de Poffer in ontvangst  nam, excuseerde  zich per - door Veronique Bosmans-Renders voorgelezen- brief vanwege een verplichting op de TEFAF in Maastricht waarvan Clemens indertijd de mede-oprichter was.

-Links: De uitreiking van de zilveren Moeder Truuspoffer door de voorzitter van De Kikvorschen Bertie van denHeuvel [l.] De ondernscheiding bestaat uit een wisseltroffee waaraan een kleine zilveren replica is gekoppeld. zie hieronder.


-Rechts: Hans Bosmans [m.], nazaat van Moeder Truus Bosmans-Den Dunnen, heeft zojuist bij kapelaan Kuis
de kleine zilveren onderscheiding opgespeld
.
Links: Bertie van den Heuvel voorzitter van De Kikvorschen.

foto's © paul kriele, 13 maart 2016.

Voorzitter van de Komische fanfare De Kikvorschen, Bertie van den Heuvel roemde de verdiensten van de kapelaan die de stad op een bijzondere wijze uitdraagt.  
'Je bent herkenbaar aan je zwarte werkkelding, maar we zien je ook vaak met rood-wit-gele en blauw-witte kleuren.
Je hebt een sterk verbindend vermogen. Ongelooflijk ! Je sluit je graag aan bij alles wat wij hier vieren En wat de religie betreft: je bent een echt herdershond. Zoals jij de mensen mee kunt nemen in troost en beleving is ongelooflijk. Oss is niet zover weg. We weten dat je in de meimaand zeker even terugkeert naar de Zoete Moeder om er een kaarsje op te steken. Kom dan ook even aan in ons clubhuis in de Nieuwstraat, dan proosten we op jouw 32ste verjaardag.
We onderscheiden je met de Moeder Truuspoffer omdat je het meer dan verdiend hebt.'

Toespraak door Dassendrager Roderick van de Mortel
Na het uitreiken van de zilver Poffer door de Kikvorschvoorzitter en het opspelden door Hans Bosmans van een replica op de revers van de kapelaan, gaf  de burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel, namens de Dassendragers een gevatte toespraak zoals we dat van hem gewend zijn.

Voor de meeste kandidaten hebben we 2 à 3 vergaderingen nodig omdat het eerste lid elk jaar met dezelfde naam komt en die is dus nog steeds niet gekozen en omdat het tweede lid met een naam komt die niemand kent. .,' aldus klapte van de Mortel uit de school.

'Je bent hier in een niet al te gemakkelijke tijd gekomen. Maar ik herinner me nog de donderpreken van pastoor Lukcer van de St. Pieter en de vroegere plebaan Van Susante. Die konden er met hun preken wat van.. !
Maar dr. Simons, de KNO- arts die in de Peperstraat woonde, was op een zondags hoogmis de ellen lange preken van Susante zat. Midden in de preek liep hij met zijn vrouw de kerk uit en ging naar huis. De volgende dag zocht Van Susante Simons thuis op en vroeg hem waarom hij dat had gedaan.
Simons: ‘Geachte mijnheer pastoor, wanneer mijn operaties net zo lang duren als uw preken dan zijn mijn patiënten intussen al lang dôôd.‘
En vandaar maakte de burgemeester het bruggetje terug naar Kuis: ’Uw moppen zijn weergaloos. Bij U spuit de ondeugd uit uw ogen.‘

Van de Mortel besloot: ’Hoe kan ik de reacties  verwoorden nadat men hoorde dat u ons gaat verlaten. Hoe beter is deze stad dan Oss om terug te keren?  Die mogelijkheid bestaat in de functie van plebaan van de Sint Jan... ' ’Waarop Kuis antwoordde: ‘Dan ben jij tegen die tijd de nieuwe burgemeester van Den Bosch..’.

De burgemeester van Vught
Roderick van de Mortel tijdens zijn toespraak.
Links op de achtergrond diens vrouw Jolanda Moonen
.
Middenin Bèr Verdonk voorzitter van de Dassendragers.

-Rechts: Indruk van 't Pumpke op de Parade, de gelegenheid waar jaarlijks de Moeder TruusPoffer wordt uitgereikt ter herinnering aan Truus Bosmans-den Dunnen, de oprichtster van de komische fanfare De Kikvorschen, vandaar haar erenaam 'Moeder Truus'.

foto's © paul kriele
en fons brenninkmeijer [r.], 13 maart 2016.

Kapelaan Patrick Kuis: ‘Normaal sta ik niet gauw met mijn mond vol tanden, maar dit keer …’.
En hij vervolgde: ‘Een priester is iemand die de mensen dichter bij OLV Heer moet brengen en omgekeerd.
Het mooiste in mijn priesterloopbaan dat ik meemaakte was toch wel dat ik met grote feesten in de stad de plek van wanhoop, verdriet en angst bezocht. Op zulke momenten was ik vaak bij eenzame patiënten op de IC van het Jeroen Boschziekenhuis om hen een laatste beetje steun te geven en hen te troosten of hen te bedienen. De liefde die je dan terugkrijgt is weergaloos. ‘
Na de toespraken was het tijd voor bloemen en een borrel en nog wat napraten.

Op het schejen van de mèrt kwam alsnog bisschop Hurkmans binnen..  Een nakomertje dus.
Bisschop Hurkmans, die verlaat binnenkwam,
werd alsnog op de foto gezet
vlnr.: Bertie van den Heuvel, Roderick van de Mortel,
bisschop Antoon Hurkmans en kapelaan Patrick Kuis.


Terug naar boven