Afsluitende ere-dienst rond sluiting Wederkomstkerk

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-08-2015 | Gewijzigd op: 31-08-2015
Zondagmorgen 30 augustus 2015 werd in een volle Wederkomstkerk in de Rijnstraat de laatste ere-dienst gehouden. Die stond in het teken van de twaalf stenen van de profeet Jozua die de twaalf stammen van het Joodse volk verbeeldden. Ds Erica Scheenstra koppelde in haar verhaal voor de 12 aanwezige kinderen, het gaan naar een nieuwe school aan het verhuizen naar de ‘nieuwe Kerk’. Elk van ons heeft zo zijn/haar herinnering. 'Het zijn de stenen, die de herinneringen oproepen,' sprak Scheenstra.
De kinderen zongen in een kring het lied ‘Alles wordt nieuw’. Dat verwijst naar de afbraak en opbouw met die 12 stenen die nog steeds in de Jordaan liggen.

-Hierboven: De voorgangers ds. Erica Scheenstra, Henk van Tilburg en Peter van Helden.
-Rechts: Inkijk in de kerkzaal van de Wedeekomstkerk in de Rijnstraat , waar een laatste ere-dienst werd gehouden. De dienst  werd ingeleid door de ouderling Marieke vanTilburg-van der Weij.


foto's © paul kriele, 30 augustus 2015.

Ds. Peter van Helden sprak over de verwevenheid van de protestantse gemeente, uitgebeeld in het vervlechten van twee kleuren draad. Komende zondag 6 september 2015 luidt dat symbool van verwevenheid de viering in in de hernieuwde Grote Kerk. De kerk waar we samen verder gaan.’
Van Helden: ’De rode draad is ook de draad die je zoekt in de bijbel, in je leven in de bijbel en in de kerkgeschiedenis’.

Aan het slot van de dienst droeg beheerder Eric van der Schans de sleutel over aan Gabrielle en Hans van Ipenburg, de nieuwe eigenaars van het bijna 50-jarig bestaand kerkgebouw dat waarschijnlijk een muziekcentrum wordt .

 
 
 

De ere-dienst werd boorgegaan door ds. Peter van Helden [l.] en ds.Henk van Tilburg [boven] en ds. Erica Scheenstra.
Met een rode en blauwe draad, waaraan allerlei betekenissen [met name vervlechting] werden gekoppeld, werd door ds. Van Helden en enkele gemeenteleden uitgebeeld. 
De vervlochte draad gaat mee naar
de eerste dienst in de 'Grote Kerk'
.

foto's © paul kriele, 30 augustus 2015.

In zijn spreek verwees ds. Henk van Tilburg naar de functie van de kerk,  '...die zeker geen vervanging was van de Pelgrimskerk in de Jan Heinsstraat, maar een ruimte biedende kerk. Ruimte scheppen ook al die mensen die actief zijn in de oecumene, in de groep San Salvator, de Voedselbank, Boschveld, Exodus en de Taizée groep. Dat zijn de plaatsen waar ieder mens telt.’

ds.Erica Scheemstra leidde een samenzang met 12 kinderen,die de twaalf stenen van de twaalf Joodse stammen voorstellen. De stenen die nog in de Jordaan liggen, komen voor in het bijbelverhaal van de profeet Jozua.  De kinderen zongen:  Ziet, ik maak alles nieuw'. foto's © paul kriele, 30 augustus 2015.

Van Tilburg: ‘Hier is 50 jaar lang het heil van God bezongen en gevierd. 
Wederkomst verwijst naar de terugkeer van Christus op aarde, maar in directe zin is de naam een oproep aan ons om terug te komen. Meestal wordt de naam Maranatha, ofwel  'Heer kom spoedig' gebruikt. Wederkomst is de enige naam die in protestantse kringen in dit verband voor komt,' aldus VanTilburg.

De opening van de kerk was in de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie, de tijd van oecumene en van verlangen. Samen bindend. Maar we zitten nu in andere tijden en de oecumene lijkt te zijn verlopen
,’ memoreerde Van Tilburg.

Links: De overhandiging van de sleutel door koster/beheerder Eric van der Schans aan de nieuwe
 eigenaars Gabriëlle en Hans van Ipenburg.
De 27-jarige Van der Schans krijgt de functie wederom in de Grote Kerk.
-Boven: Het wegdragen naar 'de Grote Kerk' van de paaskaars, de bijbel, het avondmaalstel, de Amnestykaars en de steen uit de Driekönichskirche in Dresden.

foto's © paul kriele, 30 augustus 2015.De Wederkomstkerk in de Rijnstraat is dicht. In de Grote Kerk op het Kerkplein worden  voor de gezamenlijke protestante gemeenten Luthers, Hervormd of Gereformeerd, die al jaren verenigd zijn in de PKN, vanaf zondag 6 september 2015 de kerkdiensten verzorgd.

foto's © paul kriele, 30 augustus 2015.

De Wederkomstkerk in de Rijnstraat is in 1965-1966 gebouwd naar ontwerp van architect D. Zuiderhoek. Terug naar boven