Monumentenonderscheiding voor Nort Lammers

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-09-2015 | Gewijzigd op: 12-09-2015
Oud-docent [Sancta Maria] Mavo en oud-voorzitter van de Kring Vrienden  van 's-Hertogenbosch en lid van de werkgroep Het Kleine Monument  ontving donderdagavond in de RABO-bank op het Kerkplein de Monumentenonderscheiding 2015.
Voorzitter Jan van Heijningen van de stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg reikte de prijs uit die vergezeld gaat  van het kunstwerk 'Labyrinth' van Christine Jetten. 
Lammers is de motor achter het terughalen van kleine monumentjes, zoals muurstenen en  namen op panden in de stad. Hij is ook een pleitbezorger voor het historisch karakter van de stad door het behoud van en respect voor monumenten.

Zie voor uitvoerige motivering van de stichting Monumentenzorg 's-Hertogenbosch bij *


Nort Lammers zit in allerlei geledingen die iets met het behoud van het historisch karakter van de stad te maken hebben enstreeft ook naar
het terugbrengen van kleine monumentjes
.
Het stenen labyrinth
van de kunstenares Christine Jetten
.

In zijn 'State of the Monument' leverde  Van Heijningen kritiek op het kolossale en moderne ontwerp voor het nieuwe theater op de Parade. Het steekt af tegen de Sint Jan waarbij het in de schaduw staat.  Maar de voorzitter roemde wel de herinrichting  van de stadswalzone rond de nieuwe parkeergarage Sint Jan.

*Monumentenonderscheiding 2015
De prijswinnaar van 2015 geldt als een zeer prudent, mensgericht en gedreven Bossche monumentenman die al vele decennia zeer effectief streeft naar behoud en versterking van het historisch karakter en levendigheid van de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.
Dankzij zijn enorm netwerk weet hij veel mensen te stimuleren om het historisch klimaat in de stad te versterken. Hij is het oliemannetje van menig project geweest en is zeer oplossingsgericht met niet alleen aandacht voor verbetering van het
historisch karakter, maar nadrukkelijk ook voor veraangenaming van het stedelijk woon- en leefklimaat. Hij tracht voortdurend het historisch besef van de mensen voor de stad te vergroten door het organiseren van cursussen, rondleidingen en lezingen. 
Hij heeft aan de wieg gestaan van menig erfgoedorganisatie in de stad. Bezoekers gastvrij ontvangen is een van zijn grootste drijfveren. Hiervoor heeft hij meegewerkt aan opleidingen van vrijwilligers voor stads- en objectgidsen en schippers waardoor deze met kennis van zaken bezoekers van de stad kunnen ontvangen. 

Zijn drijfveren zijn gevormd door drie kenmerkende eigenschappen:
1. Geboren en getogen in de Bossche binnenstad is hij zeer trots op de stad, op het chauvinistische af. Hij is vanaf zijn jeugd altijd zeer betrokken geweest bij het verval en later bij het herstel van de Bossche binnenstad. Hij had en heeft niet alleen aandacht voor het behoud en herstel van het historisch stadsgezicht, maar ook voor het tegengaan van leegstand en het stimuleren van het wonen in de binnenstad, m.n. het bovenwonen. Essentieel voor een levendige en veilig aanvoelende binnenstad met voldoende draagvlak voor ook dagelijkse voorzieningen. Hij zoekt hierbij voortdurend
contact met veel, vooral ‘echte’ Bosschenaren om zaken voor elkaar te krijgen.

2. Als zoon van een middenstander is hij nadrukkelijk gericht op het gastvrij ontvangen van bezoekers. Ook heeft hij een blijvende aandacht voor de wensen en noden van kleinere middenstanders. Goede bereikbaarheid en behoud van een gevarieerde, kleinschalige detailhandel is immers de basis van een aantrekkelijke koopstad. 

3. Als geboren leraar is hij sterk gericht op overdracht van kennis. Kenmerkend is zijn zorgvuldig en overdacht taalgebruik. Hij is ook stimulator van het vastleggen van het Bossche dialect. Steeds zoekt hij het overleg, open dialoog, hij is al menigmaal bemiddelaar geweest bij kleine conflicten, een typische probleemoplosser waardoor organisaties waar hij bij betrokken is konden gedijen. 

Ik noem zijn belangrijkste wapenfeiten:
-Al vanaf de jaren ’60 positief kritisch betrokken bij de politiek inzake de aanpak van de binnenstad via de groepering Knillis.
- Direct betrokken bij de oprichting van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en de onstuimige groei van deze vereniging. Hij heeft hier vele managementtaken vervuld met in de beginjaren de functie van voorzitter.
- Medeoprichter van Boschlogie, samen met Coen Free en de veel te vroeg gestorven  Peter-Jan van der Heijden waardoor hij het historisch besef van de Bossche bevolking een geweldige duw heeft gegeven.
-Instelling puienprijs, de jaarlijkse aanwijzing van meest geslaagde vernieuwing van een winkelpui. Hierdoor zijn veel aantrekkelijke, onlangs verloren gegane historisch winkelpuien weer teruggekomen. Hiermee is ook het historisch karakter van de stad als winkelstad aanzienlijk verbeterd.
- Herdenking van Jeroen Bosch als grootste burger van de stad. Begonnen met een project om tapijten in Tsjechië te weven naar schilderijen van Jeroen Bosch. 
- Betrokken bij oprichting JBAC waardoor ook de Sint Jacob een nieuw leven heeft gekregen.
- Kenmerkend voor zijn breed historisch besef is dat hij ook actief is bij talrijke folkloristische activiteiten en bij het Genootschap ter bevordering van het gebruik van de naam ’s-Hertogenbosch.
- En tenslotte oprichter en 25 jaar voorzitter van de werkgroep ‘Het klein monument’.

Misschien wel zijn grootste verdienste omdat deze de aandacht richt op cultuurhistorisch gezien kleinere monumenten die voor de beleving van het straatbeeld van de historische stad ook van onschatbare waarde zijn. In dit kader zijn honderden objecten in de binnenstad teruggekomen zoals beelden en beeldjes bijvoorbeeld de natuurstenen vaas van Vreugd op het Julianaplein en het beeldje van pastoor De Kroon bij het refugiehuis Mariënhage, kleine straatmeubelen zoals onlangs
de Pelikaanfontein op de Weversplaats en straks de gereconstrueerde Stadsput op de Markt, historische uithangborden en geschilderde reclames, bronzen plaquettes, historische namen op panden etc. Ook heeft hij de reconstructie van het laatste oordeelspel ondersteund.
De werkgroep Het Klein Monument heeft zich ingespannen om de Bossche spreuken van Domien van Gent op veel Bossche particuliere panden, vaak uitgehouwen in natuursteen, te plaatsen. Momenteel is hij ook zeer actief om
een historische bronzen stadsmaquette in de binnenstad te plaatsen. 

Dames en Heren, u heeft het ongetwijfeld al geraden, de prijswinnaar van de Monumentenonderscheiding 2015 van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg is de heer Nort Lammers. 
 


Terug naar boven