Kadans Vast Goed [eigenaar Mariënburg] opent website

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-02-2016 | Gewijzigd op: 15-02-2016
Kadans Vastgoed bv, die eigenaar is geworden van het klooster Mariënburg aan de Sint Janssingel, heeft intussen een website geopend. Daarop is de  presentatie te zien van directeur Wim Boers die hij op de eerste informatiebijeenkomst op 2 februari j.l. van de toekomstige Graduate School heeft gehouden. Link naar website: www.marienburgcampus.nl
De toekomstige Graduate School
in klooster Mariënburg aan de Sint Janssingel.

foto © paul kriele, 20 mei 2014.

De presentaties van wethouder Eric Logister en  Emile Aarts van de Tilburg University staan op  http://we.tl/KTePKpvyN0
Op die avond werd ook de samenstellling van een  -intussen geformeerde - klankbordgroep aangekondigd.
Daarin hebben naast Hartje 's-Hertogenbosch, de Blb/wijkraad, de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Horeca Nederland afdeling Den Bosch en Monumentenzorg, ook zitting de vertegenwoordigers van de VVE's van 'Oud Keizershof', Mariënburg en de Verlengde Uilenburg.