In JADS: DATA Scienceprijzen uitgereikt

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-06-2019 | Gewijzigd op: 13-06-2019
Donderdagmiddag 13 juni 2019 zijn in JADS aan de Sint Janssingel drie DATA Science prijzen uitgereikt: de Startup , Institutional en een Science Award. Dat gebeurde door de Big Data Alliance* en de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Doel van de DATA Scienceprijzen is uitzonderlijk innovatief ondernemerschap en wetenschappelijk onderzoek op gebied van Data Science in de schijnwerpers zetten.
 
De gelauwerden van een DATA Science
Award: vlnr: Milan Pektovic en Henk van Houten van Philips Research, Bram Kappers van TU/e, start up Wouter Kroese en de president van KHMW Louise Gunning -Schepers, die de prijzen uitreikte. 
foto © paul kriele, 13 juni 2019.
...................................................................
 
De panelleden vlnr.: Alxander Rinnooy Kan, Martijn
Snoep, Alxander van Boetzelaer, Gerrit Timmer
en Viktor Mayer- Schönberger.

foto © paul kriele, 13 juni 2019.
...............................................................................................................

De middag werd gepresenteerd door Marc Salomon van de Big Data Alliance en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. De pesident van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Louise Gunning-Schepers reikte vervolgens de Awards uit. Deze Data Scienceprijzen gingen naar Diederik Pieter Kingma [Scienceprijs], Bram Kappers [TU/e, interactieve visualisatie], en de start up Wouter Kroese van pacmed [Anthony Fokkerprijs] en Henk van Houten en Milan Petkovic van Philips Research met een range van innovatieve projecten o.a. de Smart Sleep en Onco Signal.
Deze Philips onderzoekafdeling gebruikt artificial Intelligence om intelligente oplossingen te ontwikkelen die mensen helpen bij een gezonde levenstijl en het voorkomen van ziekten en ook helpen de data scientists van Philips bij de ontwikkeling van oplossingen die in de gezondheidssector ingezet wordene.  
 -Boven: Het auditorium van JADS.
-Rechts: De winnaars van een  DATA Scienceprijs 
van boven  naar onderen:  Bram Kappers, Wouter Kroes en Milan Pektovic samen met Henk van Houten en hieronder Diederik Kingsma, 
die met zijn proefschrift 'Variational Inference and Deep Learning: An New Synthesis'.de Gerrit van Dijkprijs won.

foto's © paul kriele, 13 juni 2019.
.......
.......

Naast de uitreiking volgde in het programma een lezing door prof. dr. Viktor Mayer-Schönberger wiens key note speech ging over het ‘Data domein en haar vijanden’.
Maar voordat de uitreiking plaats vond, leidde Marc Salomon van de Big Data Alliance de disucissie aan de hand van de 'stellingen' van Oxfordprofessor Viktor Mayer-Schönberger. Onder meer prof. dr. Alexander Rinnooy Kan [voorzitter Big Data Alliance], Alexander van Boetzelaer [executieve vice president van Elsevier] en Martijn Snoep behoorden tot het panel.
 
Links voormalig burgemeester van Den Bosch, Ton Rombouts
als ambassadeur van Smart Start.  Rechts Dick den Hertog.


foto © paul kriele, 13 juni 2019.
..................................................................................................... 

Aan het slot gaf prof. Dick den Hertog van de Tilburg School of Economics and Management een uitleg over Data Science for Social Good.
Hertogs besloot zijn bijdrage door aandacht te besteden aan Smart Start. Dat is een onder de paraplu van Tilburg University vallend fonds.
Binnen Smart Start brengen wetenschappers in kaart wat er speelt  in de leefomgeving van kinderen teneinde problemen te signaleren en met hulp van CentERdata modelaanpakken te realiseren. 
In dat kader introduceerde Den Hertog de oud burgemeester van Den Bosch, als ambassadeur van Smart Start. Rombouts deed een oproep om deze stichting te sponsoren en/of donateur te worden. Rombouts gaf een beeld van de nood die er in de wereld [en dat afgezet tegen de Bossche situatie] heerst en noemde als voorbeelden an-alfabetisme, problematische huishoudens, armoedegezinnen, in armoede levende kinderen, en ook nog eens tientallen verdwenen refugees. Feiten die Rombouts met cijfers vertaalde naar de Bossche situatie.

Nadat er van de gelauwerden een groepsfoto werd gemaakt was er in de kelder van de voormalige kapel [nu auditorium] een aangeklede borrel.

*De Big Data Alliance, opgericht in 2015, is een samenwerkingsverband tussen bedrijven universiteiten en onderzoeksinstellingen. Bedoeld ter ontsluiting van kennis, delen van expertise en het stimuleren van innovatie op datagebied. De Big Data Alliance is met het KHMW de initiatiefnemer van de Nederlandse Data Science Prijzen. Zij willen hiermee Nederland op de kaart zetten als hét data-scienceland bij uitstek.
 

Terug naar boven