Laatste Bossche smid Ad van de Wiel overleden

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-01-2017 | Gewijzigd op: 03-01-2017
Jongstleden maandag 2 januari 2017 is op ruim 91-jarige leeftijd Ad van de Wiel overleden aan een ernstige ziekte. Ad verbleef al een jaar in Antoniegaarde  na een val tegen een kast in zijn  huis annex smederij in de St.Jorisstraat 9. Terugkeer zag de dokter niet meer zitten en ook de familie vond het moeilijk haalbaar. Maar pas recentelijk werd de ernst van de in de zomer geconstateerde ziekte vastgesteld. 
 
 
Smid Ad van de Wiel 
* 24 april 1925  †  2 januari 2016
.


foto's © paul kriele,  28 september 2011 [r-boven] en 14 september 2014 [l-boven]  en 24 april 2015 [r.]
 

De stad zal een markant en kleurrijk figuur gaan missen een baasje, zoals je hem dagelijks voor zijn smederij zag staan en uitnodigend voor degenen die in de historie geinteresseerd waren. Graag en met veel humor en grappige anekdoten vertelde Ad op uitnodiging van bijv. Jeroen Bosch nieuws 500 over zijn belevenissen en herinneringen.
Ad was een telg uit een ruim een twee eeuwen oud geslacht van smidsen [weliswaar onder de naam Scheffers vanaf 1790], een verdwenen ambacht dat hij kort na de oorlog voortzette in de smederij op Sint Jorisstraat.  Door het huwelijk van een zus van Ads moeder, Bertha, met Martin  Scheffers geraakte Ad als leerling smid in dit ambacht. 

Toekomst pand St.Jorisstraat 9
In 2014 deed HBO-student Ruud van Workum uit Berghem een uitgebreid onderzoek naar het pand over de mogelijkheden tot restauratie. Van Workum was aan de HogeschooI Utrecht [Centrum voor Natuur en Techniek] afgestudeerd voor Bouwkunde, restauratie en monumenten. Van Workum bracht het pand geheel in kaart en legde daar zijn rapportage bij.
Maar de familie heeft onlangs aan de gemeente het pand aangeboden voor koop, maar kreeg nul op het request. ' Er was geen geld voor.... Het paste niet in het bestemmingsplan.' Zie artikel over studie pand St.Jorisstraat  9


De smederij in de Sint Jorisstraat,
zoals die nog tot eind 2016 heeft bestaan
.

foto © joep van aert, 25 augustus 2007.

Meer over Ad van de Wiel: type ' Wiel' in in het blokje ' zoekfunctie' en u vindt alle artikelen over deze markante persoon.

De  uitvaartdienst van Ad van de Wiel is op zaterdag 7 januari 2017/10.30 uur in de Sint Jan, waarna op kerkhof Orthen de begrafenis plaats vindt. Condolenance na afloop in 't Pumpke.

Terug naar boven