Instemming parkeergarage Maijweg

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2015 | Gewijzigd op: 15-04-2017
Langszij de Maijweg komt een parkeergarage op het NS-terrein voor 815 plaatsen. In-, en uitgang is gesitueerd via de Lekkerbeetjesstraat. Hoewel de omwonenden aanvankelijk helemaal tegen waren is er na compromissen [meer groen en een speelplek voor de buurt] alsnog instemming. Voor de bewoners van Mayweg en de dwarsstraten zijn 105 plaatsen gereserveerd.

In de raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van 29 september 2015 bleek een meerderheid van de raadsleden in te stemmen met de bouw van de garage die een groot deel van de kaalslag langszij de Mayweg inneemt. 
Punten van kritiek en zorg zijn de groenvoorziening. Dat was nog erg schaars. Daar zal wethouder Jos van Son zich nog mee bezig houden. Ook de verkeersafwikkeling blijft een punt van zorg. De buurt vreest dat er een grote verkeersdruk komt via de Lekkerbeetjesstraat. 

>>Zie ook artikel  'Volop bezwaren tegen parkeergarage Mayweg' dd.  25 januari 2014.


De Maijweg

-Links: Boven gezien richting
Essent en onder  gezien richting station.

-Onder: De in-, en uitgang van
de garage loopt via de Lekkerbeetjesstraat
.

foto's © paul kriele,  2 oktober 2015.
 

De locatie tussen spooremplacement en de Maijweg
© googlemap