Aids-slachtoffersherinnering: Candlelight Memorial Bij Kathrien

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-05-2016 | Gewijzigd op: 17-05-2016
Zondagavond 15 mei 2016 - Eerste Pinksterdag - werd in Bij Kathrien in de Triniteitstraat door het COC Noordoost Brabant, de stichting Untenu en de HIV-vereniging Nederland, afdleing Brabant, een Aids Candlelight Memorial gehouden.
Een gedachtenis aan hen, met name transgenders en homo's/lesbo's, die aan AIDS zijn overleden.De slotfoto van de avond. Hier bedankt de voorzitter
van het COC-Noordoost Brabant Jan van Velthoven [l.] de medewerkenden van de Aids Candlelight Memorial
in Bij Kathrien van zondagavond 15 mei 2016
.
Verder vl.n.: Sheila Bijoux, Robin Irwin, Corina Vermeulen, René van de Velden en Zara Meander.

foto © paul kriele,  15 mei 2016.

 

Zoals Jan van Velthoven, COC-voorzitter NO-Brabant het in zijn welkom al aangaf, is in Europa de Aidsepidemie over en kunnen hiv-geïnfecteerden een redelijk normaal leven leiden. Daarom ging de aandacht in deze- door circa 30 bezoekers bijgewoonde herdenking- met name uit naar Thailand, Cambodja en Oeganda omdat door het werk van vrijwilligers in het Lopburiporject, Intenuen de stichting Ninan Olugero er Bossche band bestaan. Door armoede en hun sociaal culturele omgeving waarin mensen aldaar en ook door het gebrek aan discipline of middelen om de medicijnen te gaan ophalen/gebruiken, verkeren een aantal in uiterst behoeftige omstandigheden.

Wolfgang Schreiber met op de achtergrond een quilt.
Op uitnodiging van Wolfgang Schreiber werd door
alle aanwezigen  een gedachteniskaarsje aangestoken


foto's © paul kriele, 15 mei 2016.
 

In Cambodja is de stichting Untenu [regenboog] actief die met weinig indirecte lasten het ingezamelde geld rechtstreeks aan hulp voor met name transgenders, lesbo’s en homo’s ten goede laat komen, sprak voorzitter Ron van Zeeland, die zelf als vrijwilliger daar actief is net zoals Huub Beckers in Lopburi in Thailand voor de stichting Aids Care. Van deze transgenders en homo’s raken er –om in de maatschappij overeind te kunnen blijven-  een groep verzeild  in de prostitutie.
Die achtergronden van dez eleefsituatie werden nogal indrukwekkend en soms schokkend in beeld gebracht door een Cambodjaanse documentaire ‘Karma’, waarin twee transgenders met hiv een realistisch beeld gaven van hun armoedig leven en het  gevaarlijk werk in de prostitutie.

De avond begon echter met voordrachten van twee hiv-besmette Aidsoverlevers, te weten Wolfgang Schreiber en Corina Vermeulen, die op een zo mooie manier hun levensverhaal vertelden, dat het op het publiek diepe indruk maakte.

Robin Irwin, al vanaf het ontstaan van Aids Memorial Day  Aidspatiënt, zoals hij zelf vertelde, gaf een korte toelichting op het ontstaan van deze dag in San Fransisco toen drie mannen een AIDS herdenkingstocht naar het gemeentehuis aldaar ondernamen. Dat initiatief kreeg voor hen geheel onverwacht gevolg met duizenden meelopers.

Een krachtig verhaal van een
krachtige persoonlijkheid: Corina Vermeulen
.

foto © paul kriele,15 mei 2016.


Wolfgang, die vanaf 1990 besmet is, stelde zich voor als een long time surviver. De van origine Duitser heeft nogal wat vrienden die aan Aids overleden, emotioneel moeten afstaan*. Met die herinnering heeft hij zich in diverse gremia in de VS ingezet voor hulp aan hiv-patiënten. Er is, als cultueel herdenkingsteken, een aantal verzameldoek [quilts] van overleden Aidspatiënten gemaakt. Een exemplaar van 1992, dat Bij Kathrien te zien was, komt in het Openlucht Museum in Arnhem te hangen. Wolfgang: Het maken daarvan is het verwerken van je verdriet. Met die gedachtenis houden wij onze geliefden in ere.’

*Zie ook reggie williams  of een gelijksoortige site Reggie Williams 

Een stralende Corina Vermeulen gaf een erg persoonlijke indruk van haar leven dat mede door een hov-besmetting
werd bepaald.**
Het werd een leven van vallen en opstaan, maar waaruit de sprankelend vertellende Corina- mede door de ontwikkeling van hiv-remmende medicijnen- bovenop is gekomen. En nu weer gelukkig sterk en mooi op beide benen staat. Corina: ‘De meesten hebben geen last van hun ziekte, maar meer van de reacties van hun omgeving daarop….’

**Zie ook Corina Vermeulen op you tube

Een benefitoptreden van Sheila Bijoux [l.] en Zarah Meander.

foto © paul kriele, 15 mei 2016.

Na de pauze was er een benefit show van de bekende Sheila Bijoux en Zarah Meander die met een stevig vocaal optreden met bekende songs de avond een mooi slot gaven. Daarin liet de zaal zich door deze diva's tot een communnity song overhalen. En dat was nu net het gevoel dat de Aids Candle light Memorial wilde uitstralen. ‘Gezamenlijk werd stilgestaan bij degenen die zijn overleden en ook bij allen die ook nu nog het leed kan treffen,’ sprak Jan van Velthoven.

De voorzitter sloot die avond met een dankwoordje aan alle medewerkenden en organisatoren wat gepaard ging met ‘een cadeau uit eigen doos’. Zijn gestes[envelopjes] gingen spontaan, maar onontkoombaar in de collectebus van de stichting Untegu, die eerder door de bezoekers gevuld was.Terug naar boven