Steun voor STOK dat al weer moet verkassen

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-03-2021 | Gewijzigd op: 04-03-2021
De PvdA is een van steunberen die zich het lot van het kustenaarscollectief STOK heeft aangegrepen. STOK, die nog geen 22 maanden in de Pastoor de Kroonstraat zit moet weer gaan verkassen. Het pand was in particuliere handen maar is recentelijk verkocht. De nieuwe eigenaar heeft per 30 april 2021 de huur opgezegd 
Dankzij VOLP, die leegstaande panden -tijdelijk -een nieuwe bestemming  geeft, kreeg STOK dat pand toegewezen.
Aan B&W zijn door Jolanda van Gool vragen over deze penibele situatie gesteld. 

Reactie gemeente
. De stichting is zelf verantwoordelijk voor de huisvesting. Dit neemt niet weg dat de gemeente - net als in het verleden – de stichting ondersteunt in de zoektocht naar een nieuwe betaalbare locatie in en om de binnenstad. B&W is hierover in gesprek met het bestuur ten einde te helpen waar nodig en mogelijk om voor de korte termijn een ruimte te vinden voor opslag en/of uitvalsbasis om de (geplande) activiteiten van de stichting zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Dat gebeurt binnen de mogelijkheden die het gemeentelijk vastgoed biedt.