Gemeente aan zet na landelijk vuurwerkverbod

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-11-2021 | Gewijzigd op: 21-11-2021
Door het landelijk vuurwerkverbod is de gemeente aan zet.  Het meest lastige is de handhaving. Dat was al een ding , maar nu ligt er een aspect  rechtsgeldigheid op en daar horen -bij overtredingen- waarschuwingen en eventueel boetes bij.
Daarnaast komt nu wel de overweging in beeld van een vuurwerkshow als antwoord op een algemeen verbod van vuurwerk afsteken. Dat  verbod geldt vanaf 31 december 2021 [vanaf 18.00 uur]  en 1 januari 2022  tot 02.00 uur.
Maar het voorgesteld idee van vuurwerkvrije zones is van de baan. Er was al niet veel belangstelling voor.
Of de gemeente in de oudjaarsnacht tientallen boa's/ agenten de straat op stuurt om dat verbod te controleren, dat  is nog de vraag.

Bericht van 26 oktober 2021:  Vuurwerkvrije zones met Oud-en Nieuw..?? 
  foto © ellen elemans, 23 februari 2015.
 Gemeente wil iets doen aan het vuurwerk met Oud-en Nieuwjaar dat schade en overlast met zich meebrengt
]
De gemeente bestudeert om bepaalde wijken tot vuurwerk vrije zones te verklaren. Dat komt voort uit de ervaring dat in bepaalde wijken zoals Hintham, de Muntel en Boschveld, het meeste vuurwerk werd afgestoken dat tot overlast en schade leidde. Vorig jaar is naar overlast al onderzoek door de wijkmanagers gedaan. Daarom zouden ook in wijken waar zich een speeltuin, dierenpark of verzorgingshuis bevindt geen vuurwerk moeten worden toegestaan. Wat de schade betreft, die liep de afgelopen jaren op van € 125.000 naar, laatst, € 160.000.
Ook overweegt B&W een vuurwerkshow te organiseren. Maar dan is handhaving een moeilijk probleem en een show leidt tot geluidsoverlast.
Bron: Brabants Dagblad dd.26102021.