Bewoners Vliertstraat [militaire bakkerij] dreigt uitzetting

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-03-2016 | Gewijzigd op: 03-03-2016
De acht bewoners die de panden in de Vliertstraat achter het Kruithuis bewonen zullen door de gemeente per 1 mei a.s. eruit worden gezet. Het gaat niet om de aan de zijde Zuid-Willemsvaart liggend pandje op nr. 2, maar de pandjes vanaf nr. 4. de foto rechts onder.
De reden dat de panden vrij moeten komen is de onveilige woonomgeving, aldus de gemeente. Nu is er weinig aan de circa 125 jaar oude panden gedaan, noch door de gemeente noch door de bewoners, die er de middelen niet voor hebben. Dat aspect gaat ook spelen als ze naar elders moeten verhuizen, omdat dat alleen maar geld kost.. De meeste noodzakelijke faciliteiten ontbreken er bovendien.

Vliertstraat 2 op Zuid-Willemsvaartzijde.

De militair aandoende architectuur
van de panden in de Vliertstraat, waar de
achterbouw oorspronkelijk een militaire bakkerij was
.
 
-Rechts: De pandjes waar het hier
om gaat Vliertstraat vanaf nr.4.


foto's © paul kriele, 4 november 2011.

In de panden zat laatstelijk -in de jaren 80- in de vorige eeuw de marechaussee/ militaire politie met een garage en kantoor. Rond 1900 was het pand achterin een militaire bakkerij. De huidige bewoning dateert van 2001.

Het achterliggende motief waarom de panden leeg moeten komen is nog onbekend. Er bestaat een vermoeden dat de grond gebruikt gaat worden voor een eigentijdse bebouwing…