Uitzetting bewoners Vliertstraat 4-6 omgezet in waarschuwing

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-06-2021 | Gewijzigd op: 03-06-2021

In vervolg op de dreigende uitzetting van alle bewoners van de Vlertstraat 4-6 t [zie hieronder] na de vondst van een handelshoeveelheid soft drugs  bij een van hen, antwoordt burgemeester Jack Mikkers vandaag [04062021] dat de tijdelijke sluiting niet doorgaat ook vanwege de huidige coronasituatie. Dat eerdere voornemen is omgezet in een waarschuwing voor de persoon waar die drugs werden aangetroffen.
Een volgende keer zal bij een nieuwe constatering de Opiumwet alsnog worden toegepast.

Bericht van 2 juni 2016 Bewoners van de Vliertstraat mogen [nog even] blijven zitten
In een door de gemeente aangespannen kort geding tegen de bewoners van de Vliertstraat 4 volgde -onder druk van uitzetting - alsnog een een voor de bewoners opluchtende uitspraak. Zij mogen van de Bossche rechtbank daar nog even blijven wonen omdat de gemeente niet kon aantonen dat het pand onveilig is.  Dat was juist het argument van dreigende uitzetting.
Volgens de gemeente was door enkele verbouwingen, die technisch gezien niet perfect zouden zijn uitgevoerd, een staat van onveiligheid opgetreden... .De acht bewoners ontkennen dat. Bovendien scheen hen dat argument vals en was die geplande ontruiming meer bedoeld om de zaak te kunnen slopen. De gemeente heeft trouwens nagelaten die zgn. gevaarlijke situatie -als die er geweest zou zijn -op te heffen, aldus de rechter.
Er  zit nu de gemeente niets anders op dan een bodem procedure te beginnen als ze plannen heeft voor die locatie.
 
De bewoners van de voormalige militaire bakkerij
- achterin de Vliertstraat  nr. 4- mogen nog even blijven zitten.
-Rechts: Het deel van de Vliertstraat waar het om gaat.

foto's © paul kriele, 4 maart 2011.

Zie bericht: Bewoners  Vliertstraat dreigt uitzetting  bericht dd. 2 maart 2016
Fragment: 
De acht bewoners die de panden in de Vliertstraat achter het Kruithuis bewonen zullen door de gemeente per 1 mei a.s. eruit worden gezet. Het gaat niet om de aan de zijde Zuid-Willemsvaart liggend pandje op nr. 2, maar de pandjes vanaf nr. 4. .
De reden dat de panden vrij moeten komen is de onveilige woonomgeving, aldus de gemeente. Nu is er weinig aan de circa 125 jaar oude panden gedaan, noch door de gemeente noch door de bewoners, die er de middelen niet voor hebben. Dat aspect gaat ook spelen als ze naar elders moeten verhuizen, omdat dat alleen maar geld kost.. De meeste noodzakelijke faciliteiten ontbreken er bovendien.

Terug naar boven