Nieuw platform Binnenbuurten.nl voor binnenstad gestart

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-03-2016 | Gewijzigd op: 24-03-2016
Met een bijeenkomst in de oude kapel van het GZG werd maandagavond 21 maart 2016 het nieuwe buurtplatform www.binnenbuurten.nl gestart. Dit sociale ontmoetingsplatform, dat nog tal van andere mogelijkheden biedt, is voortgekomen uit mijn buurtje.nl van Hanneke van Stokkom en Martien van Ee. Daaruit is eerder ook al voor De Vliert, Orthenport en de Muntel buurtkiep.nl met onder meer Hans Kessens, uit ontstaan. [zie foto].
Deze zg. buurtverbinders werden op deze publieke kennismakingsavond in de bloemetjes gezet.

De buurtverbinders die het platform  www.binnenbuurten.nl faciliteren.
vlnr.: Helen van de Paverd, Vico van der Voort, Liesbeth van Drunen, Martien van Ee, Jan Verkade, Hans Kessens, Diny Albers en Toon van Rijnsoever
.

foto © paul kriele,  21 maart 2016.

Het programma bestond vervolgens uit een toelichting door Helen van de Paverd die de technische kant, de toegankelijkheid en de opbouw van het buurtplatform uiteenzette.
Van de Paverd benadrukte in haar welkom dat de site is afgestemd op mensen, al dan niet wonend en werkend in de binnenstad, die elkaar willen ontmoeten. We zijn samengekomen omdat we geloven in een droom dat we elkaar weer kennen, zien en ontmoeten en niet steeds met een mobieltje voor ons neus zitten.
Het platform bestaat onder meer uit een agenda, profielen van de bewoners, een soort vraag en aanbod [prikbord], buurtverhalen en een buurradar waarop elk pand en ook elke verandering en activiteit per locatie is te volgen.

Tussendoor zorgde de Bosschenaar Robin Smits voor de muzikale noot. De 22-jarige Robin specialiseert zich in het genres Boudewijn de Groot, Herman Finkers, Johnny Cahs en Leonard Cohen.

In een column streelde stadschroniqueur Eric Alink de buurtverbinders. 'Zij zijn werkelijk degenen die van de stad een ontmoetingsstad maken. Het zijn helden die met beide benen op de grond staan omdat ze niet van sokkels houden. Ze tonen een sterke positiviteit.’ zie voor de column de site van stadschroniqueur Alink

-Links: Hanneke van Stokkom  van mijnbuurtje.nl oevrhandigt Helen van de Paverd een koffiemok waar  de buurtverbinders met zijn allen [..] koffie uit kunnen drinken..
 
-Rechts: Een van de pagina's uit www.binnenbuurten.nl

Leonie Voragen lichtt toe waarom zorgverzekeraar VGZ dit platform financieel ondersteunt: 'Omdat gezondheid veel meer is dan fysieke en mentale gezondheid. Bij zorg gaat het meer om de kwaliteit van leven en participatie. Dat gebeurt mede dankzij dit platform waardoor we beter , lekkerder en gezonder kunnen leven. Daarom investeert VGZ in dit platform,' aldus Voragen, die de deelnemers aan het platform vroeg 'Houd mij op de hoogte'.

Hans Magchielsen van het gemeentelijk wijkmanagent, legde uit dat de gemeente dit initiatief erg belangrijk vindt omdat zij er belang bij heeft dat er onderlinge verbondenheid heerst.
'Voorheen was de term burgerparticipatie. Maar dat is omgedraaid: het gaat sedert kort om overheidsparticipatie. Met andere woorden het gaat niet meer om het betrekken van de burgers bij de gemeente, maar wij als overheid moeten ons aansluiten bij burgerinitiatieven. Daarom wil ik graag kennis nemen van dit buurtinitiatief, een instrument dat een breed draagvlak heeft voor directe kontakten. Dat is van wezenlijk belang.’

De avond in de oude kapel, die door circa 30 belangstellenden werd bezocht, werd afgerond met een fotospelletje dat overging in een gezellige borrel/drankje.

foto's © paul kriele, 21 maart 2016. Kapel GZG: Het optreden van Robin Smits.


Terug naar boven