Restanten naar Pieckepoort gezocht, met inzet vrijwilligers

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2016 | Gewijzigd op: 02-04-2016
Bosschenaren gaan zelf de oude Vughterpoort, meergenaamd de Pieckepoort* [gebouwd rond 1400] opgraven. Het was feitelijk de derde Vughterpoort**. De eerste stond ter hoogte van de Snellestraat  en heette de Antwerpse poort.

Aan de Pieckepoort is in 1498 een voorpoort aan toegevoegd die met kleinere torens was uitgevoerd en waar een brug  voorlag. Bij de opgang stond een wachtershuisje.

Vanaf 18 april beginnen archeologen het opgraven van de funderingen van de Pieckepoort die zich op het Wilhelminaplein bevond. Doel is de exacte vorm en ligging te kunnen bepalen. Vanwege het Jeroen Boschjaar en door de publiciteit rond deze poort, wordt het onderzoek als 'publieksoprgraving' uitgevoerd. Dat wil zeggen men kan vanaf een tribunes, die op containers zijn geplaatst, inkijken in de opgravingskuilen. 
Op het plein komen twee grote containers te staan, eentje bij de Vughteruitgang en eentje bij de Vughterbrug. Daarop hangen grote foto's van de Pieckepoort.
Wethouder Huib van Olden zal de opgravingen, die drie maanden in beslag gaan nemen, inluiden.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om - onder deskundige leiding- aan de opgravingen deel te nemen.
Opgave met persoonlijke gegevens en de motivatie, vóór 13 april 2016 aan r.vandelaar@s-hertogenbosch.nl

*Pieckepoort het is niet zeker of de naam Piecke afgeleid is van torentjes. Pieken kwam in de oude geschiedschrijving  wel vaker voor in relatie tot wapens.
 
De derde Vughterpoort op rij,
de zgn. Pieckepoort. Zo genoemd 
 vanwege zijn vele torentjes.
De poort is gebouwd kort na1400
na de tweede stadsuitleg naar het Zuiden.

 De poort werd eind 19e eeuw
afgebroken. De funderingen bleven zitten.