Opgravingen Pieckepoort naderen einde

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-06-2016 | Gewijzigd op: 24-06-2016
Archeoloog Eddie Nijhof en Huibert Crijns, hoofd Vestingwerken gaven dinsdagmiddag 14 juni 2016 op het Wilhelminaplein, het terrein waar opgravingen naar de deels 14e en deels tweede helft 15 eeuwse Pieckepoort plaatsvinden, een toelichting.

-Boven: Archeioloog Eddie Nijhof en Hoofdvestingwerken Huibert Crijns [l.] geven een toelichting bij de
opgravingen van de Pieckepoort op het Wilhelminaplein.

-Links: De huidige situatie met een
foto [rechts] van de 18e eeuwse Vughterpoort.
-Links boven: Aquarel van A. van Engelen van1834 van
de meer plomp uitziende Pieckepoort [* 1399 † 1629],
die in1899 werd gesloopt.

foto's © paul kriele, 14 juni 2016.

De Pieckepoort, die acht torens bevatte, werd bij de inname van de stad in 1629 vernield. Maar in de 18e eeuw is die poort weer opgeknapt. Er keerde toen slechts een plomp gebouw zonder torens [pinakels =piecken] voor terug. In 1890 werd de poort definitief afgebroken door de opheffing van de vestingstatus van de stad.

Zie ook artikel Wethouder Huib van Olden start opgravingen dd. 19 april 2016. Dat werk moest door de vondst van asbest en vanwege vervuilde grond enige weken worden stilgelegd.
Pieckepoort
Dit is de doorgang gezien vanaf de binnenstad van de Pieckepoort. Dus als je de stad uit gaat. Bovenin het fundament van de Oostelijke toren en vooraan het fundament van de westelijke toren.

foto © paul kriele, 14 juni 2016.

De opgravingen hebben als doel te bekijken hoe deze fundamenten straks blijvend voor het publiek zichtbaar kunnen worden gemaakt. Maar na dit onderzoek [begin juli afgerond] gaat er so wie so voorlopig weer een laag zand overheen.

Een nog samen te stellen team, dat  gaat bestaan uit ambtenaren, archeoloog Nijhof en een of twee deskundigen, zal nav het onderzoek B&W advies uitbrengen over de bestemming van deze archeologische vondsten.
Nijhof verwacht dat eind dit jaar, mogelijk voorjaar 2017 de gemeenteraad uiteindelijk besluit of, en zo ja op welke manier [bijv. met een glazen plaat], dit erfgoed zichtbaar blijft.


Wilhelminaplein, achteraan op de foto de Vughterbrug

-Rechts: Het gehele opgravingsterrein.
Vooraan, aan de stadszijde, het oudste deel
uit de 14e eeuw. Later, tweede helft 15e eeuw,
is er een voorpoort aangebouwd [op de achtergrond].

foto's © paul kriele, 14 juni 2016.
  Wilhelminaplein met achterin links restaurant Nobel

-Links: Deel van de Piekepoort aan de stadzijde.
Die dateert van de tweede helft 14 eeuw.
Vooraan het fundament van de westelijke toren en
links daar naast dat van de oostelijk gelegen toren.

Op de achtergrond dus een later [2e helft 15e eeuw] aangebouwde voorpoort die slechts twee torens bevatte.
 

Bij de herinrichting van het nieuwe verkeersplein is omzichtig omgegaan met de plek, waar na grondmetingen e.d., vermoed werd waar de fundamenten van deze poort zich zouden bevinden.

Status van de Vughterpoort
De poort behoorde tot de grootste in zijn soort, als bouwwerk en qua grootte van het perceel dat bijna 25 meter beslaat. ‘Het was een bijzonder fors ding,’ aldus Nijhof.
In het veld zijn de contouren zichtbaar met de locatie van de poort aan de Vughtse kant, waar zich een houten ophaalbrug bevond. Als die omhoog stond diende die brug ahw als een tweede barrière om binnen te komen. Ter hoogte van de doorgang bevond zich een kelder, die nu ook is open gelegd. De stadsgracht liep dus onder die brug door.

Aan de stadszijde [het oudste deel uit de tweede helft 14e eeuw[] bevond zich een torencomplex met vier torens, waarvan het straatniveau nu bloot is komen te liggen. Nijhof wijst naar de oostelijke toren, naar de plek waar een stenen trap omhoog ging. 
Tussen de twee delen  [14e en 15 eeuwse poortbouw] liep nog een water waarvan de bedding bij de opgravingen ook is blootgelegd.

Toekomst
Begin juli zal duidelijk moeten worden wat het effect zal zijn van deze opgravingen. Maar dat blijft voorlopig nog binnenskamers. Dan zal er voorlopig ook weer zand over de fundamenten worden gestort. Tot die tijd worden de muurresten zandvrij gemaakt en ingetekend.

In december vindt op dit terrein de feestelijk afsluiting plaats van het Jeroen Boschjaar met de onthulling van de smeedijzeren Jeroen Boschuil, die gemaakt is in de stadssmederij Opis aan de Poeldonkweg.

Terug naar boven