Eerste openbare rapportage Pieckepoortopgravingen

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-07-2016 | Gewijzigd op: 03-07-2016
Zondagmiddag 3 juli 2016 heeft wethouder Huib van Olden op de locatie Vughteruitgang, waar tot 1890 de Pieckepoort stond, de eerste conclusies van de opgravingen van die oude [15e eeuwse] stadspoort bekend gemaakt.

Wethouder Huib van Olden, die samen met archeologen Eddy Nijhof en Ronald Glaudemans de eerste resultaten van het onderzoek naar de Pieckepoort bekend maakte.


foto's © paul kriele, 3 juli 2016.
In geel: De voorpoort – de meeste zuidelijk gelegen poort- die pas in 1489 werd toegevoegd, kreeg een houten ophaalbrug. Onder de poort bevond zich een kelder, die nu nog aanwezig is.
In blauw de twee hoofdtorens en in groen de kleinere torens die nabij de Vughterstraat stonden.

-Zie artikel Restanten naar Pieckepoort gezocht dd. 31 maart 2016.
Fragment dat artikel: Bossche archeologen gaan de oude Vughterpoort, meergenaamd de Pieckepoort* [gebouwd rond 1400], opgraven. Die stond op het huidige Wilhelminaplein.
Het was feitelijk de derde Vughterpoort**. De eerste stond ter hoogte van de Snellestraat en heette de Antwerpse poort
.
-Zie ook het artikel: Vier fracties willen terugkeer Pieckepoort: artikel dd. 23 oktober 2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan de Pieckepoort is in 1498 een voorpoort toegevoegd die met kleinere torens was uitgevoerd en waar een brug voorlag. Bij de opgang stond een wachtershuisje. Dat –zuidelijk- deel ligt het dichtst bij de Vughterbrug

Uitleg wethouder Huib van Olden:
Wethouder Van Olden geeft als doel van deze opgravingen aan: het erfgoed leefbaar toevoegen, zichtbaar maken en voor het nageslacht te tonen.

De situatie van de Pieckepoortresten
Op de linker  foto links de twee voortorens aan de zijde van de Vughterstraat. Middenin deze  foto twee zandhopen. Daar onder bevinden zich de vloeren van de twee hoofdtorens.Van de achterste -oostelijk gelegen toren- is die rode bakstenen vloer in het zicht komen liggen.
De hoofdpoort lag het dichtst tegen de Vughterstraat aan. Later- in 1498- is er nog een voorpoort tegen aan gebouwd.[Niet zichtbaar op de foto's].
-Rechts: Dick van de Vrie [blauwgrijs colbert] en Ronald Glaudemans  [r.] van -voorheen- de BAM geven
een uitleg van de situatie op het Wiljhelminaplein.

foto's © paul kriele, 3 juli 2016.

Resultaten onderzoek Pieckepoort
'Na enkele maanden onderzoek is gebleken dat de poort veel groter is dan de tekening tonen,’ sprak Van Olden die verheugd was met de grote publieke belangstelling. Vanaf containers kan men de werkzaamheden volgen. 
Dit archeologisch onderzoek, dat volledig via 3D in kaart is gebracht, wordt afgerond met het graven naar de aanhechting van de poort met de stadsmuur richting Westwal.
Van Olden: ' Misschien gaan we eerst nog de muren iets opmetselen en beter zichtbaar maken. Maar eerst gaat er- ter conservering van de muurresten- weer zand overheen.
Of in 2017 of in 2018 zullen de plannen, waarover intern nog moet worden beslist, van de Pieckepoort worden uitgevoerd., zei de wethouder van onder meer Cultuur ven Erfgoed.

In december vindt het laatste grote evenement ihkv Jeroen Boschjaar plaats: Het Bosch Beest.
De gemeente toont livestream de onderzoeksreslutaten Pieckepoort. Ddownload de app 'periscope van Den Bosch' op je mobiel of smartphone: https://www.periscope.tv/shertogenbosch
Daarop wordt life verslag  gedaan vanaf het Wilhelminaplein.

Zie ook het twitteraccout van de gemeente Den Bosch: https://twitter.com/shertogenbosch

Terug naar boven