Nieuwe ontwerpers voor Pieckepoort en Linie1629

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2016 | Gewijzigd op: 09-09-2016
De gemeente stelt  voor, onder meer, de Pieckepoort [de derde Vughterpoort] en voor de Linie 1629 een nieuwe architect en een landschapsarchitect aan. Voor het aspect restauratiearchitectuur  is bureau Hans van Heeswijk aangesteld, die al eerder de verbouwing van de Muzerije en de Bank van Leening deed.
De Pieckepoort is het laatste object van de vestingwerken dat onder handen wordt genomen.

Zie ook bericht Eerste Openbare rapportage Pieckepoort bericht dd. 3 juli 2016.

Boven: De voormalige Pieckepoort , waarvan
de funderingen [rechts boven] in het zicht komen.
foto © paul kriele, 14 juni 2016.

Voor de Linie 1629  is Landschapsarchitecten Bureau MTD geselecteerd. Die Linie moet zowel in toeristisch opzicht, als in ecologisch [voor boeren en de horeca duurzaam opzicht] beter in beeld worden gebracht.
Door inb het landschap accenten terug te brengen en punten/bewegwijzering aan te geven ontstaat er een toeristische route, waarlangs onder meer  horeca kan worden inhgericht, maar waaraan ook boeren een eigentijdse invulling kunnen geven. Zie ook bericht Beleidsplan Linie1629 bericht. dd 20 november 2010.

Kaart waarop de twee, door Frederik Hendrik in
1629 aangelegde, linies rond de stad staan afgebeeld.