Gemeente wil stukje zandpad langs Dommel thv Vughterweg open houden

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-03-2020 | Gewijzigd op: 17-03-2020
  De nummers 28A en 28B en
waar het nu om gaat ook thv
nummers 28 loopt het pelgrimspad in een kronkel. Maar juist op die twee punten is een soort olifantenpadje onstaan, ofwel een zandpad dat door passanten wordt gebruikt waardoor zij, anders van bij de buren van  6 tot 28, kort langs de diepere tuinen lopen. 

De gemeente wil een stukje zandpad langs de Dommel, dat loopt achter het Oostelijk gelegen huis op Vughterweg 28 niet afsluiten. Dat gehele pad vanaf nr 6. tot 28 gaat namelijk, juist ter hoogte van dat perceel [nr.28 bebouwd met  De Paddestoel], vóór langs in plaats van langs de Dommel de route te vervolgen. Door dat 'achterlangs' komen passanten langs de tuin van de bewoners op nr. 28.  
Dat was de reden dat  zij aan de gemeente vroegen dat stukje pad 'Aan de openbaarheid onttrekken,' zoals dat ambtelijk heet. De gemeente ging aanvankelijk accoord maar kwam later op haar schreden terug.
Dat is tegen het zere been van de bewoners. Zij gingen bezwaar maken zowel tegen die ambtelijke ommekeer als tegen het gecorrigeerde besluit 
van toegankelijkheid.
De buurtvereniging Vughterpoort, die dan wel geen partij is in deze zaak, vindt dat wat openbaar gebied is in Vughterpoort, ook openbaar moet blijven.
Op 16 maart 2020 was er een hoorzitting in het provinciehuis gepland. Die is tot nader bericht verschoven. De stukken[met bezwaarpunten] liggen wel bij het provinciehuis ter inzage. 
 
.....


-Hierboven: Vughterweg 28 gezien vanaf de Dommel. Juist op deze hoogte loopt het toegankelijke zandpad vóór dit huis [op nr.28 ] langs in plaats van [hier zichtbaar] langs de Dommel de route te vervolgen. De bewoners spreken daardoor van overlast van passanten die dichtbij hun tuin langs komen terwijl dat er op de andere locaties,  [tussen de nrs. 6 tot 28] meer diepere  tuinen betreft. 
-Hieronder: Dat zandpad loopt vanaf de achterzijde van
nummer 6  tot aan nummer 28 door. 


foto's © paul kriele, 28 augustus en 24 september 2017.
 
.....
 
 
  Rechts achter dit 'kabouterhuisje' [ofwel 'De Paddestoel'] loopt een zandpad dat de bewoenrs in
stand wensen te houden.


foto © paul kriele, 28 augutus 2017 .
....................................................


Terug naar boven