Rombouts reikte aan 29 inwoners koninklijke onderscheiding uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2017 | Gewijzigd op: 27-04-2017
 Burgemeester Ton Rombouts heeft woensdagmorgen 26 april 2017 in het Bestuurscentrum bij 29 inwoners van Den Bosch  de versierselen opgespeld behorend bij een  Koninklijke onderscheiding.. Van hen zijn er 10 afkomstig uit Rosmalen, 1 uit Engelen, 1 uit Empel, 2 uit Vinkel, 4 uit Nuland en 12 uit ’s-Hertogenbosch.

 Zie voor een foto-impressie het andere  artikel Foto-impressie

 

Groepsfoto rond burgemeester Ton Rombouts, voor wie deze lintjesregendag de laatste is in zijn functie, met alle 29 gedecoreerden. foto © paul kriele, 26 april 2017. Jan de Wit staat 2e van links.
Later vandaag volgt een fotoreportage van de lintjesregen 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------


Ridders  in de Orde van Oranje Nassau


Tot Ridder in de orde van Oranje Nassau is benoemd 
-Caroline Angevaren (52 jaar). 
Haar zal op donderdag 27april 2017 in de Brandweerkazerne het lintje worden opgespeld. Angevaren bekleedde diverse functies in de politiek [VVD], het onderwijs [Signum] en was bestuurslid bij het Waterschap Aa en Maas 

 

-Rob van de Laar (63 jaar) Bosschenaar, maar woonachtig in Rosmalen, is ook tot Ridder benoemd. Van de Laar is sinds 1986 actief op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, met name in het Oeteldonkse carnavalsleven. Candidandus heeft mede het Oeteldonks Gemintmezujum opgericht

De gedecoreerde, die vanaf 1996 lid is van de Lionsclub Bolduc, was tussen 1988-1995 voorzitter van de Lokale Omroep Stichting (BLOS en van 2008-2015 voorzitter van Boschtion.  Ook heeft hij uiteenlopende verdiensten ihkv Jeroen Bosch. Sinds 2010 is Van de Laar adviseur en opleider stadsgidsen van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch en sinds 2011 Bestuurslid van Stichting Europees Cultureel Erfgoed.  

-De in Den Bosch woonachtige Jan Ramaekers (70 jaar)  heeft hij zich sinds 1999 verdienstelijk gemaakt op het gebied van maatschappij, welzijn, onderwijs en cultuur. 

In een van die sectoren was hij onder meer bestuurslid van de Industriële Kring Nijmegen [1999-2007], commissaris van de milieudienst DAR Nijmegen [2000-2010], lid [o.a. voorzitter] van  Raad van Toezicht van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) [2001-2006], bestuurslid Stichting Health Valley [2005-2012], voorzitter van Stichting Leergeld Nijmegen [2005-2015], voorzitter van ExPat platform [vanaf 2008],  voorzitter van ROC Nijmegen [vanaf 2012] met zijn bijdrage aan doorontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering, secretaris voor de landelijke Stichting Leergeld te Tilburg [vanaf 2013]. Daarnaast was Jan Raemakers bestuurslid Kamer van Koophandel Centraal Gelderland,  bestuurslid van VNO-NCW Regio Arnhem Nijmegen en  innovatielid van platform Nijmegen.

Momenteel is hij voorzitter van het Kennis Centrum Bèta Techniek (Zuid Gelderland), bestuurslid van 'De Maatschappij' departement Nijmegen en Adviseur Business Cluster Semiconductors Oost Nederland. Tenslotte is hij voorzitter Vocational Service van de Rotaryclub Nijmegen en vanaf 2015 voorzitter van het Grafisch Atelier in 's-Hertogenbosch. -De Bossche advocaat en vice-president van de Bossche Pia Lindeman-Verhaar (72 jaar] heeft zich gedurende lange tijd qua hoofdfunctie én nevenactiviteiten – deels onbezoldigd – maatschappelijk verdienstelijk gemaakt. Haar bestuurlijke, juridische kennis en deskundigheid heeft zij ingezet voor uiteenlopende (gezondheids)organisaties en aan de hoofdfunctie gelieerde activiteiten. Decoranda functioneerde ruim 32 jaar als rechter resp. vicepresident van de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. In die periode heeft decoranda een wezenlijke bijdrage geleverd aan de rechtspraak, zowel in het ambt van rechter als in de functie van afdelingsvoorzitter. Speciale verdiensten had decoranda bij het, aan de hoofdfunctie gelieerde lidmaatschap van de kamer van toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen in het arrondissement ’s-Hertogenbosch (vanaf 1993) en als plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof in Arnhem (vanaf 1995). Decoranda was verder verdienstelijk als plaatsvervangend voorzitter van de commissie AWB (Bezwaar en Beroep) in Boxtel [1990-2003] en als voorzitter van de Rotary ’s-Hertogenbosch en voorzitter internationale contacten [1997- 2003].

Bijzondere en onbezoldigde verdiensten had en heeft decoranda op het vlak van de gezondheidszorg: als bestuurslid ziekenhuis Carolus-Liduina [1986-1999], als plaatsvervangend voorzitter Regionaal Tuchtcollege Gezondheidszorg Eindhoven (vanaf 2003) als voorzitter Klachtencommissie Ned. Ver. Psychomotorische Kindertherapie (vanaf 2002) en als voorzitter Klachtencommissie Gezondheidszorg Boxtel (vanaf 1993). Vanaf 2000 tot 2014 was zij lid van het bestuur Stichting Voormalig Roomsch Armen Weeshuis ’s-Hertogenbosch.

Pia Lindeman-Verhaar was lid en plv. voorzitter van de Commissie bezwaar en beroep van de gemeente Boxtel [1990-2003]. Ook was zij bestuurslid en vervolgens lid van de Raad van Toezicht van Stichting Carolus-Liduina-Lindenlust [1992-1999].

Decoranda fungeerde ook als voorzitter van de klachtencommissie van de Stichting Gezondheidscentrum De Vier Kwartieren, Boxtel [1990-2009]. En als examinator bij de Universiteit Tilburg Oefenrechtbank [2001-2009] en voorzitter van de Klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging Psychomotorische Kindertherapie [2002-2013] en plv. voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven [2003-2014].

Na het beëindigen van haar hoofdfunctie in 2009 is Pia Lindeman kantonrechter-plaatsvervanger gebleven. In deze functie heeft zij nog vijf jaar haar bijdrage geleverd aan het werk binnen de rechtelijke macht bij de Rechtbank Oost-Brabant en als kantonrechter-plaatsvervanger in Dordrecht. In 2014 werd eervol ontslag verleend.

Pia Lindeman-Verhaar is bestuurslid en voorzitter van de Dameskring van het damescomité Sociëteiten Amicitia en de Zwarte Arend [vanaf 1989] en voorzitter van de Onafhankelijke Klachtencommissie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis [vanaf 2011] en bestuurslid van de Stichting Museum Slager [vanaf 2014].

Ridder Jan de Wit

Tot slot als  verrassing en als uitsmijter van deze laatste lintjesregenshow van Burgemeester Ton Rombouts kondigde hij aan- het was al tegen een uur [embargomoment voor de pers..!] -, dat het de koning ook heeft behaagd aan Kabinetchef Jan de Wit een Koninklijke onderscheiding toe te kennen en wel Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De burgemeester begon op het slot van de feestelijke lintjesregen met de constatering dat in al die jaren aan 572 personen een onderscheiding is uitgereikt en vandaag wordt Jan de Wit de 573ste, aldus Rombouts. ‘Sussane van Iersel heeft deze apotheose bedacht.’ 

Bij die mededeling raakten Jan en zijn vrouw erg geëmotioneerd. Zeker dat mag, want Jan is wel een van pilot-personen op deze lintjesregendag die  in dit werk en in zijn hoofdfunctie veel werk verzet en heeft geëxcelleerd,’zoals  Rombouts de erkenning  toelichtte. .

Rombouts erkende dat normaal aan ambtenaren geen Koninklijke onderscheiding wordt toegekend. ‘Maar er zijn uitzonderingen. Jan, je hebt ongelooflijk veel gedaan.‘ 

Jan de Wit heeft  in zijn hoofdfunctie de afgelopen 17 jaar veel voor de organisatie en de stad betekend. Denk aan de Herdenkingen en Koninklijke bezoeken, de opening van het Jeroen Boschjaar, de ontvangst van Olympisch kampioenen uit Londen op het Stationsplein [2012].

Maar daarnaast verricht Jan vrijwilligerswerk zoals bij de voormalige Stichting Oktober’44 die hij met Luc van Gent, René Kok en Pierre Kirsten opzette. In dat kader de bezoeken uit Wales van veteranen van de Welsh Division o.a. in 2009 en 2014 en de herdenkingen die hij mede organiseerde. Rombouts noemde ook Jan als Boschlogieinleider, Jan betrokken bij de Wonderlijke Klim, Jan als torengids en Jan  als bestuurslid van het Rosmalens Concact.

Jan je was heel collegiaal en heel functioneel  in je werk, sprak burgemeester Ton Rombouts. ‘Je hebt veel extra inzet gepleegd.’

 Leden in de Orde van Oranje Nassau 

-Bosschenaar Huub Brands (81 jaar) is sinds 1965 actief op het gebied van sport en welzijn, zo is hij onder meer lid van de Campingraad [1979-2014] en vanaf 1979 vrijwilliger bij FC Den Bosch. Tevens heeft Brands 20 jaar lang [tot 1985] wekelijks  Lotto formulieren opgehaald waarvan de opbrengst ten bate kwam van FC Den Bosch. Tussen 1955 en 1979 was hij grensrechter en begeleider bij voetbalvereniging Concordia.

 

-De Rosmalenaar Bertus Broeren [76 jaar] is sinds 1994 actief op het gebied van welzijn, onder meer sinds 1994 als begeleider op donderdagavond van de club "Ons Honk' voor mensen met een verstandelijke beperking in welke taak hij ook onder meer sponsoren aandraagt. Broeren staat vanaf 1994 ook bekend als dé sociaal werker van Hintham waar hij bijv. ook medeorganisator is van buurtfeesten.

 

-Sinds 1974 is  de 73-jarige Annemarie Peters-Dona in Rosmalen actief op het gebied van welzijn en het kerkelijk leven. Vanaf 1974 is zij onder meer lector in de Laurentiuskerk

en vanaf 2004 vrijwilliger voor Seniorenvereniging HEVO [bij  ledenadministratie en tot 2012 bestuurslid [pr en sponsoring].

Bij de bouwcommissie ‘De Ontmoeting’heeft zij zich op diverse terreinen vanaf 2012 in gezet. Ook was Annemarie Peters

10 jaar secretaris van VG Bouw afdeling ’s-Hertogenbosch en verzorgde zijn de jaarlijkse bijeenkomsten voor  gepensioneerden van Bouwbedrijf van Eijkelenburg.


-De Bosschenaar Guido van Elk (74 jaar) is 
vanaf 1990 actief in de muziek, o.a. als oprichter van 'Podia-Klassiek' [*2002] en initiator en begeleider van ‘Koffie bij de Piano’. Ook is Guido van Elk betrokken bij het  Prinses Christina concours, het Steinway concours [Alkmaar en Amsterdam], het concours voor Young Pianists Foundatio,de Cello Biënnale in Amsterdam en vanaf 1992 zit hij in de  selectiecommissie van pianisten voor het mondiale Europa Forum.

Voor uitgeverij Commissie Lions Nederland verzorgt Guido het ledenblad 'formule van The Lion' en initieert hij de Lions website. Vanaf 2008 [als initiator] organiseert hij de Oranje Marathon op Koningsdag en vanaf 2012 het 'Zomerfestival Klassiek' in De Guldenberg [Helvoirt].

Ook staat hij vanaf 1990 achter de CD luisteravonden, vanaf 2008 de Huiskamerconcerten en vanaf  2015 als begeleider van de dinerconcerten in Kasteel Maurick en Landgoed Ulvenhart. -De Rosmalense Gerda Vos-Ender (76 jaar) is sinds 1985 actief op het gebied van welzijn zoals onder meer vanaf 1998 als vrijwilliger voor het Rode Kruis en voor Vivent Mariaoord [2000-2013] en De Zonnebloem [vanaf 2000].

In 1985 nam zij een 15-jarig meisje in huis die zij begeleidde bij haar opvoeding en ontwikkeling. Gerda Vos was [2000-2013] zorgmoeder voor een medewerker van het horecabedrijf die een herseninfarct had gehad.

 -De in Den Bosch woonachtige Paula Straatman-Galavazi (84 jaar) is sinds 1966 actief op het gebied van muziek en welzijn. Paula Straatman was onder meer bestuurslid en gastvrouw van de Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff [1996-2016]. Ook was zij mede-organisator van de orgelconcerten in het provinciehuis. Met haar overleden echtgenoot voerde zij actie voor behoud van het orgel van de gesloopte Sint-Pieterkerk [overgeplaatst naar Oirschot]. Tot slot was zij bestuurslid van de Stichting Internationale Orgelreizen [1998-2012]. 

-De Rosmalenaar Fred van de Grint (61 jaar)

is sinds 2000 actief op het gebied van muziek onder meer als  dirigent en lid muziekcommissie van het Rosmalens Mannenkoor [vanaf 2000]. Daarnaast is decorandus dirigent en lid van de muziekcommissie van Popkoor Tune [vanaf 2000].

 

-De Vinkelse Wilma Pennings-Haerkens (52 jaar) is sinds ongeveer 1980 actief op het gebied van welzijn, cultuur, cultuurhistorie en sport. Zoals als leidinggevende van Scouting Vinkel [1980-1992] en als bestuurslid [1992-1997].

Ook is Wilma Pennings begeleidster van basisschoolkinderen tijdens de KinderVakantieWeek [vanaf 1998]. Ook is zij lid van de werkgroep binnen de Stichting Jeugdbelangen[vanaf 2002].

Daarnaast is zij mede-oprichtster van de Stichting Kreatief In KinderSpectakel [*2006], waar zij ook penningmeester [2006-2010] was. Ook is Wilma Pennings vrijwilliger voor Harmonie ODIO [vanaf 1999], van de voetbalclub EVVC [vanaf 1999], van de  carnavalsstichting ‘De 5 Gehuchten’ [2000-2014], van de Heemkundegroep ‘Vinckel’ [vanaf 2015] en vanaf 2016 gastvrouw bij "De Meule" [Kringloopwinkel].

 

-Rosmalenaar  Cor Haest (73 jaar) is al vanaf 1977 actief op het gebied van natuur en leefomgeving. Zo verrichtte [vanaf 2000] hij vrijwillige activiteiten [gebied ecologie en welzijn en voor de opleiding Toegepaste Biologie] naast zijn functie als docent marketing HAS Hogeschool Bosch. In de jaren negentig was Cor Haest voorzitter van de medezeggenschap.

Vanaf 2001 is hij vrijwilliger voor IVN-VNW, het Brabants Landschap [vanaf 2003], coördinator van de werkgroep Communicatie [vanaf 2001], natuurgids [vanaf 2002] en coördinator  van de werkgroep Landschapsbeheer [vanaf 2003], projectleider van het Karregat [vanaf 2003] en projectleider van de Stapstenen Groote Wetering [vanaf 2006] vanuit IVN-VNW en adviseur natuurbeheer De Meerendonk [vanaf 2014].

In samenwerking met IVN-VNW [vanaf 2003[ werkt Haest aan het vrijmaken van de Hooge Heide [bij zandverstuiving] van vogelkers, waarbij hij ook asielzoekers betrekt en daar publieksdagen organiseert.  

 

- De Empelse Ria Nelen-van Kaathoven (64 jaar) is sinds 1972 actief op het gebied van welzijn en het kerkelijk leven. Zo was zij vrijwilliger voor de Vrije Meisjesclub (VMC) [1972-2011], mantelzorger voor haar zus [vanaf 1980], vrijwilliger [doopgesprekken] voor Stichting Parochie St. Landelinuskerk [1996-2006] en was zij gastvrouw voor Humanitas [2003-2009] en vrijwilliger voor de Seniorenvereniging Empel [vanaf 2008], vrijwilliger voor het dorpsblad De Stempel [vanaf 2013], en actief voor het Diabetes Fonds, Nierstichting en Stichting de Zonnebloem. Vanaf  2015 is Ria Nelen mantelzorger voor haar schoonzus. 

 

-De in Nuland woonachtige Maria Bosch-Egelmeer (63 jaar)

is  al jaren actief op het gebied van sport en welzijn, zoals secretaris van Korfbalclub Be Quick [1979-1985], vrijwilliger [organisatie van vakantieweek en dagreizen] bij ‘Het Open Venster’ in Nuland [vanaf 1990], vrijwilliger [barbecue en  creativiteitsontmoetingen] bij Buurtvereniging ’t Schoolbuurtje [vanaf 2005].

 

-De Nulandse Wilma Gabriëls-van der Leest (58 jaar) is al jaren actief op het gebied van sport en welzijn. Zij doet vrijwillige activiteiten [o.a. jeugdcoach] bij korfbalclub Be Quick [vanaf 1977], is lid van de Kampcommissie [1985-1990], bestuurslid (wedstrijdsecretariaat) [1980-2000], scheidsrechter [vanaf jaren 90] en treedt op als zaalwacht en doet kantinedienst [vanaf 1995].

Tevens verricht Wima Gabriëls carnavalsactiviteiten [1995-2005] en organiseert de jaarlijkse Sinterklaasavond [vanaf 1995], is lid van de jeugdcommissie [vanaf 2005] en de poetscommissie [vanaf 2008].Tot slot is Wilma ook nog vrijwilliger voor zieken bij ‘Het Open Venster’ in Nuland.

-Vanaf 1997 zet Monique van der Velden-van Lith (53 jaar) in  Rosmalen [partner Ben van der Velden] zich in op het gebied van welzijn. Zij is vrijwilliger-coördinator [toezichthouder] bij kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen, organiseert activiteiten voor o.a. de Landelijke Boerderijendag, dierendag, het KOM-festival en kerstviering voor de medewerkers van Cello. Ook is Moni que van der Velden contactpersoon-/begeleidster van maatschappelijke stages.

 

- Ben van der Velden (60 jaar) in Rosmalen [partner van Monique van der Velden-van Lith] is al 20 jaar welzijnswerker. Ben is onder meer bestuurslid van kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen [portefeuille onderhoud, vernieuwen en uitvoering van bouwactiviteiten, calamiteitenwaarnemer].

- De Bossche Mieke van Rens-Marechal (76 jaar) is sinds 1961 actief op het gebied van welzijn en zorg. Zij was  mantelzorger voor haar leefomgeving [1961-2004], hoofd verpleging bedevaart voor de Vereniging Nederlandse Bedevaarten [1974-2002], lid van de OR Groot Zieken Gasthuis en Kaderlid bij diverse commissies van het CFO (thans CNV Zorg en Welzijn) [1980-2005].

Mieke van Rens was vrijwilliger [o.a. gastvrouw] bij de Voedselbank [vanaf 2005]: tot 2012 coördinator voor het uitgiftepunt Eikendonkplein, organisator vakanties voor cliënten van de Voedselbank [2006-2011], organisator Sinterklaasfeest voor kinderen van Voedselbankcliënten’ [2005-2010] en kokshulp bij Vincentius [vanaf 2011].

 

-De in Den Bosch woonachtige  Theo van der Meijden (68 jaar) was vanaf 1989 actief op het gebied van het kerkelijk leven, muziek en welzijn, onder meer als vrijwilliger bij Muziekvereniging Sint Gregorius Haaren, juridisch adviseur Essche Lokale Omroep  LOESCH, vrijwillig adviseur op organisatorisch en juridische vlak bij de Dutch Pipes and Drums Tilburg [vanaf 2000], bemiddelaar voor Buurtbemiddeling073 [[2004-2012] en betrokken bij Buurtbemiddeling073 als contactpersoon voor Mediators Federatie Nederland [vanaf 2012].

 

-Bosschenaar Leo Melkert (55 jaar) zit al vanaf 1980 in diverse Bossche geledingen. Onder meer in de sport en welzijn. Leo Melkert is begeleider en vanaf 2005 secretaris van het bestuur van de  Petrus & Paulus Scoutinggroep, bestuurslid en proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap [2001-2013] en honorair lid [vanaf 2013],  algemeen coördinator van District's Scouting Wedstrijden [in de Meierij] [1987-1992] en is hij Sinterklaas in Kindcentrum Boschveld [vanaf 1990].

-De Nulander  Antoon van Nuland (78 jaar) was/is actief op het gebied van welzijn, sport en geschiedenis. Zoals voorzitter van de Raad van Toezicht Rabobank [1985-2005], bestuurslid Heemkundewerkgroep Nuwelant [vanaf 1992] vrijwilliger bij G-voetbal afdeling RKKSV Kruisstraat [vanaf 2002], tuinier van het 'Bomanshuis' [vanaf 2002], chauffeur van de buurtbus [2010-2015] en vrijwilliger voor de Katholieke Bond Ouderen Nuland [vanaf 2010] en was Antoon van Nuland tien jaar lid van de Raad van Toezicht van Campina.

-De Bossche, maar in Rosmalen woonachtige Anneke Schults-Pols (78 jaar) is al vanaf 1994 actief op het gebied van welzijn, het kerkelijk leven, cultuur en cultuurhistorie.

Anneke Schults was  bestuurslid van de Oeteldonksche Club [1998-2004], bestuurslid carnavalsvereniging Bambergers 55+ [[1999-2014] en verricht daar nog hand- en spandiensten. Ook is zij bestuurslid van Stichting Gedenkteken Indiëgangers [vanaf 2004], voorzitter van HONI ‘42-‘49 en bestuurslid van Semper Vigilans [vanaf 2012]. 

Anneke Schults verleende / verleent sinds 1994 mantelzorg aan achtereenvolgens de partner van haar vader, haar tante en vanaf 2014 aan haar buurvrouw. 

-De Bosschenaar Jack van Rooij (58 jaar) zet zich vanaf 1976 in op het gebied van techniek en welzijn bij het Rode Kruis.

Hij is onder meer vrijwillig bij het  Rode Kruis [eerst als EHBO'er en daarna bij het speciale Ambulance project bij Deil en bij  evenementen. In 1982 is Jack van Rooij, die lid is van een landelijke werkgroep techniek binnen het Rode Kruis, technisch vrijwilligerswerk gaan doen bij de Provinciale Verbindingsdienst. 

-De inzet van de  Den Bosch woonachtige Floor van der Stoop (78 jaar) manifesteert zich met name op het gebied van het kerkelijk leven, cultuur en welzijn. Onder meer was Floor  gespreksleider van de jongeren-bezinningsgroep Parochie St. Jan Geboorte in Vlijmen [1980-1984], woordvoerder, gespreksleider en voorzitter van Multicultureel Beraad Vlijmen [1984-1997], oprichter en voorzitter van de Buurtvereniging de Voorstraat in Vlijmen [1988-1999], voorzitter van het Multicultureel Beraad Heusden [1997-2002], telefoonvrijwilliger en mentor van Sensoor (v/h SOS Telefonische Hulpdienst) [1997-2011], vrijwillig administrateur van de Stichting Vrienden van de Streekschool [vanaf 2002],  bezorger maandblad ONS van KBO-Brabant-Kring Den Bosch [vanaf 2003], secretaris van de VVE Armada Paleiskwartier [2004-2007] en ook beheerder/huismeester van Armada [vanaf 2007].

Samen met zijn vrouw is Floor van der Stoop mantelzorger van hun buurvrouw [vanaf 2011] en taalmaatje bij Stichting Gilde ’s-Hertogenbosch [vanaf 2012]. 

- Piet van de Ven (79 jaar) inwoner van Vinkel is vanaf 2000 actief op het gebied van het kerkelijk leven en welzijn. Zo is Piet van de Ven bestuurslid van de KBO afdeling “De Vijf Gehuchten” [vanaf 2000] en bestuurslid en administrateur voor de Parochieraad Vinkel [vanaf 2002, en voorzitter van de werkgroep Wonen en Vervoer van de Seniorenraad ’s-Hertogenbosch [vanaf2010] en penningmeester van Stichting Beschermd Wonen met Steunpunt ‘De Groeiring’ [vanaf 2010].  

-De in Engelen woonachtige  Frank Voss (55 jaar) is sinds 1974 actief op het gebied van jeugd, onderwijs en welzijn. Frank Voss is lid [achtereenvolgens jeugdcommissie, penningmeester en voorzitter] geweest van Stichting Jeugd- en Vormingsactiviteiten (SJV) Rosmalen [1974-2002], penningmeester en voorzitter van Stichting De Spuldoos [vanaf 1996], lid van de jury van hbo en master scriptieprijs van de FMN (beroepsvereniging voor functionarissen in het facilitaire domein) [2006-2015], bestuurslid en voorzitter van International Facility Management Association – Holland chapter [2004-2007], mede-oprichter en bestuurslid Stichting ROS-Kabelkrant [2002-2008], voorzitter van Stichting ROS-Kabelkrant [vanaf 2015] en bestuurslid van de bondsraad van de ANWB [Noord-Brabant [vanaf 2013].

-Rosmalenaar Mari Wijnen (62 jaar) is actief op het gebied van sport en welzijn. Wijnen was onder meer bestuurslid van de  Prins Hendrik [Vught] [1978-1995], lid van het regionaal bestuur Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie [1995-2005], Mari Wijnen richtte zich op de oriëntatie van de zelfstandige woonvorm voor zijn gehandicapte jong volwassen zoon [1998-2001]. In 2001 vormde hij een initiatiefgroep van ouderparen om voor hun kinderen met een beperking, een zelfstandige woonvorm te realiseren waarbij tevens zorg en werk (dagbesteding) aanwezig is.

In 2002 richtte Mari Wijnen de Stichting Buiten Gewoon op  met als functies voorzitter [2002-2011] en secretaris [2011-2014]. Vanaf 2014 is hij vrijwillig ondersteuner en begeleider van cliënten voor Welzijn Divers en Juvans. 

-Ria Lunenburg-Zwanenberg (69 jaar) uit Nuland is vanaf 1975 actief op het gebied van welzijn. Zo is zij onder meer  bestuurslid [penningmeester en nu bestuurslid] van de EHBO-vereniging Semper Advocandum Nuland, collectante voor de Nederlandse Brandwondenstichting [vanaf 1995] en verleent zij mantelzorg aan de moeder van haar schoondochter [vanaf 2014].

 

- Sjef Ipskamp (62 jaar) is sinds al vanaf 1979 actief op het gebied van muziek. Ipskamp verricht onbezoldigde en bezoldigde activiteiten als dirigent, arrangeur en adviseur van De Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch [vanaf 1979], ook is hij adviseur, arrangeur en dirigent van de Oeteldonksche Club van 1882 [vanaf1983] waarbij hij met name jongeren wist te interesseren voor de harmoniemuziek. De talrijke optredens bij  officiële en feestelijke gelegenheden worden geheel initiërend voorbereid en geregisseerd door Ipskmap.

 De stimulans die decorandus op artistiek gebied op de vereniging en op ’s-Hertogenbosch uitoefent, leidde in 1988 tot de Albert Swaneprijs aan de “Koninklijke” en in 2004 tot de culturele penning van de stad aan decorandus. De kracht van decorandus is dat hij partijen verbindt, muzikale arrangementen realiseert om breed in de stad weg te zetten en oog heeft voor betrokkenheid van jongeren en uitstraling van de stad ’s-Hertogenbosch.

 

Na de uitreiking werd de door Rombouts, op zijn karakteristieke,  complimenterende en enthousiasmerende manier geleide jaarlijkse-- en dit keer voor de burgemeester  allerlaatste -huldiging, besloten met een groepsfoto en aangeklede borrel.Terug naar boven