Foto-impressie: Mikkers reikte aan 19 Bosschenaren lintje uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2018 | Gewijzigd op: 28-04-2018

Foto impressie van de lintjesregen op 26 april 2018 in TheateraandeParade.

Vanmiddag 26 april 2018 heeft burgemeester Jack Mikkers aan 19 van de 20 personen aan wie een koninklijke onderscheiding was toegekend, de versierselen opgespeld.
Bij een van de twintig, de in Nijmegen werkzame chirurg Henri Marres, kreeg de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in het Radboudziekenhuis uitgereikt. 
In Den Bosch behoorden Dymph Jansen- Verhoeven met haar 84 jaar en Thea van den Dungen-Mees [87 jaar] tot de oudste van het stel te zijn.
Mikkers, voor wie het de eerste keer in Den Bosch was waar deze jaalrijkse ceremonie zich voltrok, deed het even plezierig, en soepeltjes, maar -zoals hij zelf zei- 'wel wat gespannen', maar geheel uit het hoofd.

Voor de burgemeester  en voor de ondersteuning/organisatie van /door Kabinetzaken met Jan de Wit,  Suzan van Iersel, Nicolette Meeuwsen en Monique de Vaan. klonk er na afloop een luid applaus.

Overigens werden door Mikkers 's morgens [al vanaf 8 uur] eerst alle decorandi thuis [de Bosschenaren] en in café Bottels [de Rosmalennaren, Nulanders en VinkeInaren] bezocht en gefeliciteerd  en alvast ter herkenning met een bloembroche versierd.

 

TheateradParade:

Boven:
Negentien van de 20 Bosschenaren die op donderdag 26 april 2018 een koninklijke onderscheiding ontvingen.


Onder: Welkom door burgemeester Jack Mikkers voor wie het de eerste keer was om als Bossche burgemeester deze ceremonie te mogen voltrekken.
De  Pleinzaal, waar de decorandi achterin op een podium zaten en de familie en vrienden voorin de zaal. Om de beurt werd een van hen naar voren geroepen en door Mikkers heel alert  en met de toepasselijke tekst uit zijn hoofd toegesproken. 


foto's © paul kriele, 26 april 2018.

 

Op  Koningsdag 2018 zijn door burgmeester Jack Mikkers aan 19 van de 20 personen de versierselen uitgereikt behorend bij een koninklijke onderscheiding.

In totaal ontvingen 5 vrouwen en 15 mannen een lintje. Van de 20 gedecoreerden zijn er 8 afkomstig uit Rosmalen, 2 uit Nuland, 1 uit Empel en 9 uit ’s-Hertogenbosch.  In totaal zijn 19 inwoners benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één persoon tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.-Boven: Bertie van den Heuvel en Toos.

-Rechts boven: Bertie met broer Frans [r.]
en links Hans Smits.
-Onder ook met Thieu Burgerhof.

-Rechts: Bertie met schoonzus
van den Heuvel-van Dooren.

-Rechtsonder: De achter-kleinkinderen.


foto's © paul kriele, 26 april 2018.
f...................-Bertie van den Heuvel (70) werd  lid in de Orde van Oranje Nassau. Van den Heuvel is sinds 2002  als voorzitter van de Komische Folkloristische Fanfare "De Kikvorschen" [*1927]. De Kikvorschen staan bekend om hun pro-deo muzikale omlijsting voor het goede doel, een evenement of ter promotie van de stad 's-Hertogenbosch, zowel in binnen- als buitenland. Van den Heuvel legt continu verbindingen met andere clubs en verenigingen binnen 's-Hertogenbosch om zo het culturele klimaat in de stad te verbeteren. Hij is de initiatiefnemer en organisator van een groots, gratis toegankelijk jubileumconcert . Daarnaast was hij de motor achter de nieuwe repetitieruimte. In 2016 was hij mede  verantwoordelijk voor de activiteiten rondom  88-jaar De Kikvorschen.


Ger Schuurmans.
............................................................................................-Ger Schuurmans [65], die lid in de Orde van Oranje Nassau is geworden, is sinds 2002 vrijwilliger bij Slachtofferhulp Nederland. Decorandus begeleidt lotgenotengroepen, doet de planning,  plant bijeenkomsten en treedt op als persoonlijke begeleider en geeft juridische adviezen.

Thea van den Dungen-Mees.

......................................................................................................-Thea van den Dungen – Mees (87) is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.  Zij heeft 22 jaar als vrijwilliger in het Groot Zieken Gasthuis gewerkt, waarbij ze de coördinatie van de vrijwilligers heeft verzorgd, de planning van de dienstroosters  maakte en overige verzorgingstaken heeft verricht. Vanaf  1998 is zij gastvrouw bij Museum Slager en vanaf  1999 gastvrouw bij het 'Oeteldonks Gemintemuzejum'. 
Jan Chambon en echtgenote.
................................................................................................................-Jan Chambon (73 ) is sinds 1997 bestuurslid van Sociaal Culturele Accommodatie De Slinger, waarbij hij de verantwoordelijkheid draagt voor onder meer de vrijwilligers, het maken van de roosters, de schoonmaak, de verhuur van de zalen, planningen en het onderhoud van het gebouw.

Chiel van den Akker en echtgenote.
.......................................................................................................... 
 -Ook Giel van den Akker (64) is tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd. Decorandus  was bestuurslid van Jeugdsoos Ons Honk[1981-1986,  van de Stichting Jeugdbelangen Nuland [1986-1992] en voorzitter van de jeugdcommissie tennisvereniging Nuland [1986-1992]. Daarnaast  was Van den Akker vrijwilliger bij de telefonische hulpdienst Den Bosch [1997 -2004], nu bekend als Sensoor. En van mei 2007 tot november 2008 bestuurslid [2008- 2015 ook als voorzitter] van de Stichting 't Heike.  Decorandus is sinds 2011 voorzitter van de Dorpsraad Nuland.

Jan van Nistelrooij en echtgenote. 
...................................................................................................................-Ook lid in de Orde van Oranje Nassau, Jan van Nistelrooij (64) was voorzitter van Harmonie Union Nuland [2007-2017]. Hij heeft de eindverantwoordelijkheid gedragen bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor de jeugd, is initiator geweest van regionale samenwerkingsverbanden en van de organisatie van diverse nieuwe muzikale initiatieven. Decorandus was bestuurslid van de Maasland Kring [1998-2001], een vereniging van alle muziekverenigingen uit Maasland.  Van 2001 tot en met 2007 was hij  voorzitter. Sinds 1976 is Van Nistelrooij actief binnen de RK parochie H. Johannes' Onthoofding en tevens penningmeester [1987- 2011].

Frank Ligthart en echtgenote, die zei dat '...het
ergste van de gratisspeeltuin is dat de kinderen,
als ze er eenmaal zijn, niet meer terug naar huis willen'.
.
........................................................................................................-Frank Ligthart (60), die ook een lintje ontving als lid in de Orde van Oranje Nassau, is  voorzitter van de Stichting Speeltuin Rosmalen [vanaf 1989]. Met name zette hij zich op een veelzijdig terrein in voor de realisatie en het voortbestaan van speeltuin 'het Kwekkeltje" in Rosmalen. Ligthart was ook bestuurlijk eindverantwoordelijke van zwem- en polovereniging De Treffers [1990-2000].

Gerard van den Oever met echtgenote.
.............................................................................................- Gerard van den Oever (70) heeft vanaf  1990 diverse functies vervuld bij voetbalvereniging R.K.K.S.V., waaronder deelname aan het Jeugdbestuur [1990-2010], Jeugdtrainer en Hoofd jeugdopleiding en jeugdcoördinator [1990-2001] en tevens trainer en leider van het 1e dameselftal en het jeugdelftal A1 [1995-2011]. In 2002 heeft hij  aldaar het G-(gehandicapten) voetbal opgezet en traint en begeleidt hij de G-voetballers. Ook is hij  begeleider binnen ‘Vrije Tijd’ van Cello [vanaf 1998] voor de vrijetijdsclub 'Creatief', bij het rolstoel duwen naar de MuziekMix, staat achter de bar en neemt deel aan het reguliere G-voetbal.  Ook is Van den Oever vrijwilliger [chauffeur en begeleider] in Mariaoord. Voor die inzet ontving Gerard van den Oever de versierselen behorend bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.

Wil van den Elzen en echtgenote..

Van den Elzen zei, op vragen van de burgemeester,
nog eens aan dat de aandacht bij de jeugd wordt
afgezwakt. Daarom moeten bezig blijven met herdenken
en doorgeven wat er in die oorlogsjaren is gebeurd.

................................................................................................................

- Wil van den Elzen (80 jaar) ook tot lid in benoemd in de Orde van Oranje Nassau,  is vanaf 1998 erg actief bij de Stichting Vriendenkring Neuengamme,  de belangen behartiger  van de concentratiekampgevangenen. Onder meer als historie vastlegger voor o.a. "Nederlanders in Neuengamme" en "De ramp in de Lübecker bocht". En was hij redacteur van het Neuengamme Bulletin [2005-2015]. Ook verrichtte hij ruim 11 jaar hand- en spandiensten rond de jaarlijkse contactdag ‘Stichting Vriendenkring Neuengamme’. Tevens was Van den Elzen actief in het Stadsarchief en was hij in 2016 suppoost van de tentoonstelling  ‘’ De Stad van Bosch" en is hij lid van de straatnaamcommissie van de gemeente.


Gerrit Mol en echtgenote.
..............................................................................................- Gerrit Mol (73 jaar) was secretaris van de Schoolleiders Kring Rosmalen [1977-2005],   vrijwilliger bij de Heemkunde Kring Rosmalen [vanaf 1992] en redacteur van het clubblad De Rosmalla [vanaf 2004] en lid van het werkgroepenoverleg.

Mol is voorzitter van de Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Rosmalen[Wereldwinkel] [vanaf 2002]. En daarnaast  actief in de Parochie Heilige Maria [vanaf 2001], zoals lid van de werkgroep gezinsvieringen en voorzitter van de MOV-groep [vanaf 2002], PR- contactpersoon [vanaf 2006]. Ook is Gerrit Mol kaderlid van Sectorgroep Gepensioneerden Onderwijs [CNV] [vanaf 1985]. Om die reden werd hij lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mol bleek op vragen van Mikkers ook zijn eigen kinderen in de klas te hebben gehad. 'Dat was errug,' riep een zoon vanuit de zaal laconiek.  Maar Mol vindt het toen wel leuk...


Joke van Kempen-Kaanders met dochter.
.............................................................................................

-Ook lid in de orde van Oranje Nassau is Joke van Kempen - Kaanders (84) geworden. Zij was vrijwilliger bij de GGZ Oost-Brabant, locatie Coudewater [1983 -2014], o.a. bij de Lourdesreizen].  Teven  is Joke van Kempen vrijwilliger bij ouderenzorg De Annenborch [vanaf 2013].

Theo Kraut en echtgenote, die vanaf 1987 door haar Zonnebloemwerek  zeven jaar
geleden een onderscheiding heeft ontvangen.

Op 13 mei speelt OJC [derde divisie] in Rosmalen
tegen UNA [Veldhoven] de club uit de Tweede divisie.
OJC heeft 2400 leden Dat aantal was in 1989 600. 
'Onze club is meer dan voetbal. We hebben
ook een na- schoolse opvang, sprak Kraut onder meer. 
...............................................................................................................

-Theo Kraut (78),ook op Koningsdag benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau was secretaris van de voetbalvereniging OJC Rosmalen [1989-2003], m.n. de leden- en contributieadministratie.

Tevens was Theo Kraut actief binnen de herstructureringscommissie (1999-2002), secretaris van de bouw- en verhuiscommissie (2000-2005) en Kraut gaf er administratieve  ondersteuning.  

Jan van der Biezen en echtgenote.
.........................................................................................................-Ook nieuw lid in de Orde van Oranje Nassau Jan van der Biezen (72) is vrijwilliger bij voetbalvereniging OJC Rosmalen [vanaf 1987], onder meer als jeugdleider[1987-1998], voorzitter van de Centrale Activiteiten Commissie, lid  van het jeugdbestuur, lid van de clubbladredactie  en actief bij de bouw van de carnavalswagen.

Vanaf 2007 is hij clustercoördinator van de vijfjarige leden en voorzitter [2008-2011] van de jubileumcommissie bij 100 jaar OJC Rosmalen en  lid van de kantinecommissie [vanaf 2010].


José Verhallen-van Lith en echtgenoot.
José's slogan is samen leven, samenleving en samen zijn.
José:'Als we met zijn allen verstandig met zaken omgaan, dan krijgen we een goede samenleving.

Het klaar staan voor anderen moet weer normaal zijn.'
.........................................................................................-José Verhallen – Van Lith (62 jaar) zet zich vanaf 1975 in als mantelzorger van enkele familieleden en was uitvaartbegeleider [2007-2016]. Vanaf  1985 is zij vrijwilliger voor de kerkgemeenschap in Empel en voor de parochie Sint Landelinus. Sinds 2000 is zij  secretaris van de Stichting Empels Mirakel.  Jose Verhallen was bestuurslid van de Katholieke Vrouwen Organisatie Empel [2004-2007] en lid van het Oranje Comité [1998-1990. Daarnaast heeft zij in de periode van 1998-2003 verschillende bonte avonden georganiseerd voor de Seniorenvereniging Empel. Dat maakt dat koning Willem Alexander haar heeft benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.


Irmgard Heijmans-de Groot  sprak 's morgens, toen Mikkers ia aantocht was, iets te snel, dat ze '.. vandaag 't liefst op de camping in Zeeland had gestaan.. '
Maar Mikkers kwam met een herinnering van acht jaar
geleden bij Irmgard thuis:
'Toen heb ik spaghetti gekookt voor de jeugd van 8-15 jaar.
Dat was een moment waavan ik zeg:  dat was een
moment dat je hen bezieling en vertrouwen geeft.'

Irmgard blijkt de, op een na, enige vrouwelijke
voorzitter van een voetbal club in de regio te zijn.

.........................................................................................................- Irmgard Heijmans- de Groot (51 jaar) is vanaf 1993 voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Orthen en vanaf  1998 voorzitter van "De Prominenten van Orthen". Ook was zij ruim 4 jaar voorzitter van voetbalvereniging OSC '45. Voor dat werk is zij ook tot lid in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

Ron  van  Rooij.
Bij Van Rooij stond, toen Mikkers binnenkwam, de strijkplank klaar en ook drie prachtig gestreken overhemden 'Dus , riep Mikkers naar de zaal,' als u nog wat strijk hebt liggen..!'


...........................................................................................................-Ron van Rooij (69 jaar) was vrijwilliger [vanaf 2013 voorzitter] bij Theatergroep Spring [2003-2014], een theatergroep voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2016  voorzitter van theatergroep Spring2 Brabant, die zich ook inzet voor mensen  met een verstandelijke beperking.

...................................

Dymph Jansen-Verhoeven en dochter. 
Dimph vertelde dat ze bewust niet  voor het onderwijs had gekozen. 'Dat was al mijn hele familie.
In de jaren 50 heeft zij nog bij dames I van 'Den Bosch' gehockeyd. 'Ik was links buiten en mijn zus, die veel sneller was,  rechts buiten'.
Dimph riep, toen de burgemeester bij haar binnenstapte:'Wat verschaft mij de eer ?  Wat een verrassing!' Aan het slot vanmorgen, zei de 84 jarige Dimph nog: 'Het is leuk om oudere mensen bezig te houden...'

foto's © paul kriele, 26 april 2018.
....................................................................................................................-Dymph Jansen – Verhoeven (84 jaar) was vrijwilliger bij het Sint-Janslyceum [vanaf 1972-1993]. Daar onder meer lid van de ouderencommissie [1972-1983], secretaris van de medezeggenschapsraad [1980- 1989], administratrice  t.b.v. de buitenlandse leerlingenreizen [ 1980-1989] en zette zij zich in voor de beroepenvoorlichting [1982- 1993].  Bij Hockey Club Den Bosch was zij teammanager eerste damesteam  [1982- 1991] en assistent van de penningmeester [1992-1997].
Daarnaast was Dymph Jansen secretaris van de activiteitencommissie van Zuid voor senioren [1998-2009] en vanaf 2008 secretaris van de Stichting Actieve Senioren ’s-Hertogenbosch.  Voor haar verdienste ontving Dymph Jansen-Verhoeven  de versierselen behorend bij het lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau.


Wil van den Bersselaar en echtgenote.

Mikkers: 'Deze man heeft vanmorgen slecht vier woorden gezegd en nu staat hij zijn hele relaas af te wikkelen.Dat ie een dagje weg zou gaan en eerst nog had gewerkt en bij terug komst thuis in bad was geweest, had gedouched en gegeten en toen.... 
Van den Bersselaar:'Ja toen schrok ik wel toen ik de burgemeester met zijn ambtketen zag aankomen. ..'

...................................................................................................-Wil van den Bersselaar (68 jaar) werd ook lid in de Orde van Oranje Nassau omdat hij vrijwilliger was  bij tennisvereniging De Hoef  [1985-2016] o.a. als competitieleider en lid van de Bernhezer Toernooicommissie. Ook was Van den Bersselaar  commissielid bij het 40-jarig bestaan van de TV,  verenigingsscheidsrechter en lid van de clubhuiscommissie.

Daarnaast was decorandus muzikaal leider en bouwer van de carnavalswagen van CV De Krabkes. Ook is Van den Bersselaar bestuurslid van het Maaslands Senioren Orkest [vanaf 2010].

Frans Reijner en echtegenote.
.....................................................................................................................-Frans Reijner (65 jaar) is sinds de jaren tachtig vrijwilliger en bestuurder [o.a. Minister–President [2008-2013] bij/van de Oeteldonksche Club van 1882.  Tevens is Frans Reijner bestuurslid [vanaf 1985] en preses [vanaf 2006] van het Koninklijk Mannenkoor ’s-Hertogenbosch , voorzitter [vanaf 2012] van de stichting De Bossche Komeedie en bestuurslid (afwisselend secretaris en voorzitter) van CV De Bambergers [vanaf 1996]. Bovendien is Reijner voorzitter van de Woonbond, afdeling Noord-Brabant [vanaf 2006], voorzitter van de Stichting Ru van Rossum huis [vanaf maart 2015]. Deze stichting bemiddelt bij een gepaste woon- en werkomgeving voor kunstenaars die, ondanks leeftijd en/of beperking, willen blijven werken.

Frans Reijner was ook voorzitter van de Bewoners Belangen Vereniging Mgr. Prinsen [1994-1999 en vanaf 2004-2007] en tot 2008 penningmeester.

-Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen reikte op de Radboud Universiteit In Nijmegen aan Henri Marres (59 jaarde onderscheiding uit behorend bij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Deze foto is van een dag later
wanneer de reünie plaatsvindt met
alle gedecoreerden in het Jeroen Bosch Centrum.


Jack Mikkers in gesprek met Henri Marres.

foto © henk van esch, 27 april 2018.
.....................................................................................................

Marres is  hoogleraar Keel-, Neus- en Oorheelkunde – in het bijzonder Hoofd-Hals oncologie - aan het Radboud Universiteit te Nijmegen en tevens afdelingshoofd Keel-Neus- en Oorheelkunde van het Hoofd-Halsgebied. De betekenis van decorandus voor de Radboud Universiteit en het Radboud-Umc bestrijkt het onderzoek, het onderwijs en de patiëntenzorg. Decorandus is gespecialiseerd in de (chirurgische) behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied. Tevens heeft hij een uitgebreide expertise op het gebied van de trachea-chirurgie.

Marres  behoort tot de beste hoofd-hals chirurgen van Nederland en tot de Europese leiders op dit gebied met name de chirurgische behandeling van kanker in de luchtpijp en luchtwegproblematiek bij kinderen.

 Sinds 2001 is decorandus betrokken bij het onderwijs binnen het Radboud-Umc, onder andere als opleider KNO-vervolgopleiding Oncologie en sinds 2006 als opleider en later plv opleider KNO.
Vanuit zijn vakgebied heeft Marres zitting in tal van besturen, waaronder het dagelijks bestuur van de Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren. Sinds 2006 is hij lid van het Bestuur Stafconvent van het UMC St Radboud en sinds 2005 bestuurslid van het dagelijks Bestuur Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren en sinds 2004 zit Marres in de Beroepsbelangen Commissie Nederlandse vereniging Keel-, Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Ook is decorandus sinds 2008 bestuurslid van de Stichting KNO-Fonds, sinds 2009 van de Stichting Nascholing Keel-, Neus-, Oorheelkunde en vanaf 2007 van de strategische Plangroep, Nederlandse vereniging Keel-, Neus- Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied. Decorandus is sinds 2010 voorzitter van de Raad van Advies van de patiëntenvereniging Hoofd-Hals, en bestuurslid van het subsidiefonds van de patiëntenvereniging Michiel Keyzer Fonds. Decorandus zet zich tevens en expliciet in voor de patiëntengroep met een genetisch bepaald gehoorverlies, mede via de Stichting Gezinsbegeleiding Zuidoost Nederland (kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking). 


Een proost met fotograaf Samuels, Astrid
Baggermans de echtgenote van Jack Mikkers,
de wethouders Paul Kagie en Jan Hoskam
en de moeder van Jan Hoskam
en zijn echtgenote Andrea Bonvanie
.

foto © paul kriele, 26 april 2018.
...........................................................................................


Na afloop was en nog een moment voor een groepsfoto, een proost met de gedecoreerden en een samenzijn in de foyer van het theater met op de achtergrond De Kikvorschen, die hun voorzitter Bertie van den Heuvel een aubade kwamen brengen.


Re
ünie in Jheronumus Bosch Art Center. Traditie is intussen geworden  dat alle - over de jaren heen geziene - gedecoreerden voor een reünie samenkomen en gefêteeerd worden in het Jheronimus Bosch Art Center. Die ontmoeting begint om 10.00 uur.
Terug naar boven