Fotoimpressie Koninklijke onderscheidingen op 26 april 2019

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-04-2019 | Gewijzigd op: 27-04-2019
Burgemeester Jack Mikkers speldde vrijdag 26 april 2019, ter gelegenheid van Koningsdag 2019, bij inwoners [6 vrouwen en 15 mannen] van Den Bosch, Engelen, Vinkel  en Rosmalen, de versierselen op  behorend bij - voor 20 van hem - tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat was Lucas van Dijck.  
Vandaag 26 april 2019- zouden bijna 3.000 Nederlanders een lintje hebbwn ontvangen. 

 
Alle 21 gedecoreerden voor
een groepsfoto bijeen na
afloop van de lintjesuitreiking
in TheateradParade
op vrijdag 26 april 2019.


foto © paul kriele, 26 april 2019.

.....................................................


Voor burgemeester Jack Mikkers die alvanaf 08.00 uur in touw was om of groepsgewijs, of  thuis individueel de kandidaten te ontmoeten, is dit de leukste dag van het jaar om mensen op een eretribune te kunnen plaatsen
. Ik was er zonder krukken, iets dat ik me voorgenomen had met carnaval, maar toen lukte me dat niet.  Maar  vandaag Konigsdag is die wens bewaarheid. Maar ik heb nog wel therapie.
Bij mijn bezoeken zei niemand:'Ik had het niet verwacht' en ook niet" 'Ik had er niet op gerekend' . Nagenoeg iedereen zegt: Ik heb dit niet alleen gedaan. Lintjes toekennen betreft een caleidoscoo van activiteiten . Het geeft mij als burgemeester een gevoel van trots

Leden in de Orde van Oranje Nassau uit ‘s-Hertogenbosch


Wim Beckers (77 jaar) is sinds 1991 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. Decorandus is sinds 2011 mentor van één cliënt die verbonden is aan de Stichting Mentorschap Midden- en Noordoost Brabant. Hij is van 2011 t/m 2016 kaderlid geweest van de Stichting Naar Keuze Zuidoost waar hij ook de notitie ‘Toezicht en kwaliteit van wooninitiatieven’ schreef.
Daarnaast heeft  Beckers in 2001 de Stichting Concordia Beo opgericht, een stichting van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking.   Van 2001 t/m 2018 is hij tevens voorzitter/penningmeester geweest van Stichting Concordia Beo.
Decorandus was van 2012 tot 2017 lid van de projectgroep Persoons Gebonden Budget bij het Gehandicaptenplatform.  Van 1994 t/m 2010 was hij bestuurslid geweest van het Platform VG. , ouders en professionals.
Ten slotte is hij sinds 1991 lid [tevens secretaris 1995-2004] van KansPlus Bossche Ommelanden, een belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Wim Beckers en echgenote met op de achtergrond een kleine fotoimpressie van het onverwachte bezoek dat burgemeester Jack Mikker 's morgens aan elke gedecoreerde had gemaakt.
Beckers stond op het punt te verhuizen .. 'op Zuid'.


foto © paul kriele, 26 april 2019.
................................................................................................................

Jos Holland (77 jaar) is sinds 2003 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie, zoals onder meer
als voorzitter van de Numismatische Kring Brabant, afdeling ’s-Hertogenbosch [2006 t/m 2014].
Sinds 2003 is hij secretaris van het kenniscentrum van de heemkundevereniging Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch waarbinnen secretaris van het algemeen bestuur [2016-2018].
Tevens initieerde Holland binnen de Numismatische Kring Brabant afdeling ’s-Hertogenbosch het  boek 'Jeroen en het geld van toen' en later van de herdenkingspenning Jheronimus Bosch.
Ten slotte was decorandus de organisator van de voorjaarsbijeenkomst van het Koninklijk Nederlands Genootschap Munt & Penningkunde.
 
Jos Holland met
echtgenote en
burgemeester Jack Mikkers.
Op de vraag van de burgemeester of Den Bosch cultuurhistorisch rijk is, antwoordde Jos Holland: 'Het wordt breed gedragen en met een warm hart.'
Het echtpaar was deze week 52 jaar getrouwd. 

foto © paul kriele, 26 april 2019.
 

Frank van Lexmond (70 jaar) is van 1998 –tot heden vrijwilliger bij de parochie H. Maria in de Annakerk [ als lector, secretaris van de lectorengroep en organisator van culturele excursies voor vrijwilligers]. Sinds 2002 is decorandus actief bij Voetbalvereniging RKVV [ als inval- en grensrechter,  lid van de kascontrolecommissie en gastheer en grensrechter en omroeper bij wedstrijden van het eerste elftal].
 Hij is vanaf 2003 lid van de werkgroep Promotie en Communicatie van het Samenwerkingsverband De Rietvelden - De Vutter. Bij  FC Den Bosch was Lexmond sinds 2003-tot heden grensrechter, teamleider, gastheer, omroeper en klusjesman.
Tot slot is de heer Lexmond sinds 2012 vrijwilliger bij de heemkundevereniging Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch als gids in de toren Sint-Jan en het in Sint-Jansmuseum.
 
Frank Lexmond en echtgenote.

foto © paul kriele, 26 april 2019.
..............................................................................................
 

Frans Mutsaers (71 jaar)  is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van kerkelijk leven en welzijn,  onder meer vanaf 1979 bij de Mariaparochie [koster en als beheerder van het gebouw].
Vanaf 2012 is Mutsaers voorzitter van KBO-Brabant, [afdeling ‘s-Hertogenbosch Groot-West].
En was hij van 2002 t/m 2012 vrijwilliger bij de Voedselbank 's-Hertogenbosch.
 
Burgemeester Jack Mikkers reikt bloemen
uit aan de echtgenote van Frans Mutsaers
.

foto © paul kriele, 26 april 2019.
....................................................................................

Lucy Peters- Rietkerk (78 jaar)  is sinds 1986 verantwoordelijk voor het bloemenfonds van de Protestantse Gemeente en vrijwilligster bij wijkteam West, tevens was zij geruime periode diaken en deed administratieve handelingen op het kerkelijk bureau. Van 2000 t/m 2010 was zij bestuurslid van de Oecumenische Stichting Pastoraal Buurtwerk in de wijk Boschveld.
Vanaf 2001 is zij bestuurslid van de kerstproeverij van Vincentius. 
Daarnaast heeft Lucy Peters in 1975 als mantelzorgster voor haar neefje gezorgd en tien jaar later voor haar nichtje en in 2003 haar dochter- toen zij zwanger was –begeleid. 
Ook nam zij vier jaar de volledige zorg voor haar moeder, tot diens overlijden in 2017, op zich.
 
...............
Het echtpaar Peters-Rietkerk en Lucie
met de koninklijke onderscheiding
en een boeket bloemen.
foto's © paul kriele, 26 april 2019.
................................................................................

Gerrie Becks – Van Boxtel  (69 jaar) was van 1980 t/m 2000 organisator van het baby-peuter-kleuter-carnaval bij Stichting Sociaal Centrum De Helftheuvel. Van 1992 t/m 2015 was zij als vrijwilliger thuishulp bij welzijnsvereniging Divers.  Wat zij vanaf 2011 als vrijwilligster bij verzorgingstehuizen De Grevelingen en Boswijk en vanaf 2015 vrijwilligster bij Stichting Eet met je hart. 
Gerrie Becks- van Boxtel en echtgenoot. 

foto © paul kriele, 26 april 2019.

Frans Lucas (74 jaar) is vanaf 2005 actief bij Heemkundekring Onsenoort en  vrijwilliger bij de Werkgroep Engelen [onder meer als voorzitter. In 2010 richtte Lucas de vereniging Angrisa Heemkundekring Engelen waar hij voorzitter is.
Lucas is ook actief bij de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht [ als vliegtuigbekleder]. Van 2007-2018 was hij acoliet bij Parochie Sint-Lambertus [onder meer als lector].
Ook was Frans Lucas werkzaam bij Stichting Engelens Belang [o.a. de 4 mei herdenking] en zette hij  zich in voor de 60- en 65-jarige herdenkingen van de gevallenen van Engelen in de Tweede Wereldoorlog. 
.... Frans Lucas en echtgenote.
Mikkers:'Frans lachte bij binnenkomst aan één stuk door. Maar hij was door die leuke overval knap zenuwachtig'.

foto © paul kriele, 26 april 2019.

 
.
Henk Coppens  (64 jaar) was  actief bij de badmintonvereniging Sparrenburg [o.a. als voorzitter, trainer, organisator en begeleider van jeugdactiviteiten]. Daarnaast zit Coppens  in het  bestuur van de Bossche Badminton Federatie.
 
..................
Henk Coppens en echtgenote en de kleinzoon die ranja kwam brengen.

foto's © paul kriele,  26 april 2019.
 

Rob Scholte (80 jaar) was [2000 t/m 2005] vrijwilliger [dagbesteding] bij zorgorganisatie Oosterhof en was hij daar Sinterklaas. Ook was Scholte [2005 t/m 2018] vrijwilliger in het Woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock [o.a. als voorzitter van de cliëntenraad en organisator bij het opleiden van chauffeurs en bij de logistieke planning].  Ook daar speelde hij voor Sinterklaas én  voor Kerstman.  
 


Henk Scholte en echtgenote.
Henk: 'Ik was heel blij en ook heel emotioneel'

Mikkers:'Henk is eigenlijk het hele jaar door een sinterklaas. Henk heeft tijd en inzet.'

foto © paul kriele, 26 april 2019.

..........................................................................

Henk de Jager (73 jaar)  nam in 1978 het initiatief voor de geschiedschrijving van het Nederlands railvervoer wat leidde tot de oprichting van de Stichting Rail Publicaties. In 1985 richtte De Jager  uitgeverij Uquilair op, specifiek gericht op spoorweghistorie.
 
...............
Henk de Jager en echtgenote
met burgemeesterJack Mikkers. 
Praten met een man met als hobby treinen is ook praten over op tijd rijden op het spoor.  Mikkers stelde daarom de vraag
aan Henk: 'Of hij altijd op tijd is?'. Henk: 'Altijd' en diezlefde vraag aan haar over Henk: 'Hij is nooit op tijd..'.

foto's © paul kriele, 26 april 2019.
...................................................................................................

Joke Koole (84 jaar)  was lid van de werkgroep Solidariteit met de Dwaze Moeders in Argentinië, geïnitieerd vanuit de Protestantse Gemeente [1977 t/m/1985]. Daarnaast was zij vrijwilligster voor Amnesty International [vanuit de Protestantse Gemeente] [1985-2012]. Ook gaf zij  Nederlandse en Engelse les aan vluchtelingen [via  Wereldhuis] [1997 t/m 2012]. En tot slot is zij vrijwilligster bij  de Maatschappelijke Opvang en is onder meer lid van de werkgroep Kerk en Schip/ZinSpirit [vanaf 1993].
Joke Koole en Rachel de
Nooij naast burgemeester Jack Mikkers.


foto © paul kriele, 26 april 23091.

................................................................................................

Hans Kok (76 jaar) had  zitting in diverse commissies van de tennisvereniging De Schutskamp [1982 t/m 1990], waar hij ook voorzitter werd [vanaf 2006]. Ook is Hans Kok vrijwilliger bij Artishock Events [vanaf 2003] en vicevoorzitter en penningmeester van de Stichting Oetelkonzert en secretaris van het Genootschap ter bevordering van de naam ’s-Hertogenbosch [vanaf 2009].
Hans Kok  vergezeld door
zijn dochters Ellen en Monique. 
foto's © paul kriele, 26 april 2019.
.......................................................................................

Ridder in de  Orde van Oranje Nassau
Lucas van Dijck (81 jaar)  Lucas van Dijck schreef vanaf 1963 als cultuurhistorisch onderzoeker 75 artikelen en boeken [o.a. de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en Jheronimus Bosch en de kloosterorde van de Heilige Birgitta in de Nederlanden, i.h.b. klooster Coudewater/Mariënwater te Rosmalen [1437-1637].
Ook  leverde Van Dijck een bijdrage aan de geschiedschrijving over Bossche orgel- en klavecimbelbouwers en gaf hij  andere wetenschappers deskundige ondersteuning bij hun onderzoek.
Van Dijck was voorzitter van het Utrechts Studentenkoor en -Orkest  [1968 t/m 1970] en vrijwilliger  [1970 t/m 1976] bij het genealogisch tijdschrift De Brabantse Leeuw [o.a. redactie].
Ook heeft decorandus de Matthäuspassion in Zaltbommel [1984-1998] heropgericht en was hij bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging [1988 t/m 1996]. Ten slotte was Lucas van Dijck tekstschrijver en medeoprichter van de website www.boschplaza.com [specifiek gericht op Jeroen Bosch] [2012 t/m 2018].  
..........
Lucas van Dijk met Hetty Stoffels en rechts met burgemeester Jack Mikkers
die hem iets komisch influistert.


Mikkers prees Van Dijck, een man van in de 80 om zijn gezondheid en zei: 'Je bent nog goed van geest.' Waarop Van Dijck reageerde met: 'En van lichaam.'
foto's © paul kriele, 26 april 2019.
...................................................................................

Kunstwerk van Jeroen Bosch
Toen Mikkers Van Dijck vroeg wat hem zo aan de stad waardeert, antwoordde de cultuurhistoricus en onderzoeker: 'Den Bosch is een stad met ongelooflijk vele en goede archieven. Het heeft alle oorlogen doorstaan.'
Van Dijck, die tussen neus en lippen door even meldde dat hij een particulier kende die een Jeroen Bosch bezit, beloofde de burgemeester wiens neus begon te krullen, dat hij op zoek zal gaan of deze persoon dat werk van Jeroen Bosch aan de gemeente wil afstaan.'

Vinkel
Erik van der Lee (51 jaar)  was bestuurslid van FNV Bouw [afd.Nuland en later afd.Maasdonk [1988 t/m 2014]. Ook was hij plaatselijke vertegenwoordiger, penningmeester, deed de belastingadministratie voor leden en organiseerde voetbaltoernooien voor de jeugd. Vanaf 2004 is Van der Lee lid van de jeugdcommissie van voetbalvereniging EVVC [bij jeugdtoernooien, kampen en excursies]. Ook  is hij trainer van een meisjes- en een veteranenteam en is hij scheidsrechter.
Vanaf 2009 is hij penningmeester en commissielid van de Stichting De Vinkelse Molen.
Erik van der Lee en echtgenote.

foto © paul kriele, 26 april 2019.
..............................................................................

Rosmalen
Mattie Daniëls (65 jaar) was bij Badmintonvereniging Sparrenburg [1978 t/m 2018] secretaris en van 1988 t/m 2018 trainer Vanaf  2015 is hij actief als taalmaatje bij de Stichting ABC.  
En  vervult [vanaf 2015]  Daniëls verschillende functies bij seniorenvereniging HEVO [o.a. redactielid maandblad HEVO-actueel en voorzitter  werkgroep Geo-coaching].

Mattie Daniëls en echtgenote.

Mattie was, toen zijn vrouw hem vanmorgen vroeg thuis te blijven, bezig met het invullen van zijn belastingformulier. Dat kan vanavond ook nog, dacht hij. Maar morgen zouden wij op vakantie gaan.
Mattie: 'Maar hier thuis heb ik niks te vertellen....'.foto © paul kriele, 26 april 2019.
...............

Antoon de Groot ( 69 jaar ) is vanaf 1982 t/m 1991 voorzitter bij de Stichting Onderwijs- en Wijkbelangen en  ook van basketbalvereniging Black Eagles [2000 t/m 2008].
Momenteel is De Groot voorzitter van de Stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent Brabant [vanaf 2010] en vanaf  2009 fractievoorzitter van Rosmalens Belang.
Burgemeester Jack Mikkers feliciteert na de uitreiking van de koninklijke onderscheiding ook mevrouw De Groot. Antoon zou vanmorgen in Bottels een gesprek hebben met een journalist  over de politiek. 'Maar,' zei Antoon, ' tegen Mikkers, 'toen zag ik jou binnenkomen.. Dat was beste spannend.'

foto's © paul kriele, 26 april 2019.
 

Joke Veekens- Ketelaars (80 jaar)  geeft vanaf 1978 volksdanslessen bij ROVODA en zet zich daarbij in voor een dansgroep in Maliskamp en in Den Dungen. Ook was zij dansinstructrice bij Stichting Volksdansgroep Brabants Bont [1998 t/m 2004] [onder meer als reisleidster en gastouder]. Bij de seniorenvereniging HEVO[actief 1979 t/m 2009] heeft zij de Volksdansclub De Vrolijke Voetjes opgericht. Ook is zij vrijwilligster bij De Annenborch [vanaf 1995] en bij  Het Inloopschip en is zij lid van de commissie ZinSpirit die rond Christelijke en Islamitische feestdagen momenten van bezinning en viering organiseert.Joke Veekens -Ketelaars en echtgenoot.

foto © paul kriele, 26 april 2019.
 

Tiny Kappen (74 jaar) is vanaf 1993 bestuurslid van sport- en ontspanningsvereniging KPN ’s-Hertogenbosch[ o.a. ledenadministratie]. Bij de digitale informatiekrant ROS Rosmalen was hij [2002-2007] redacteur en vormgever en zette hij zich daarnaast in als vrijwilliger in Mariaoord [2005 t/m 2015] en bij de Seniorenweb Rosmalen [2011-2016].  
Vanaf 2012 is Tiny Kappen wachter bij kerststal van Rosmalen. In 2013 was hij actief om voor de Stichting Soos Satisfaction de geëmigreerde Karel Verzantvoort op te sporen.
Ook verzorgt Kappen vanaf 2014 de wekelijkse nieuwsbrief en het maandblad HEVO Actueel van seniorenvereniging HEVO Rosmalen en neemt hij [vanaf 2006] deel in diverse werkgroepen van de  Heemkundekring Rosmalen.

Tiny Kappen en echtgenote die gisteren 25
april 2019  hun 50-jarig huwelijk vierden.
Ze werden onthaald met een
'Lang zullen ze leven'.
Maar thuis vroeg Tiny of zij een ontbijt op bed wilde.  Dat wees ze af. Ik houd niet van kruimels in bed,' was haar reactie. 


foto © paul kriele, 26 april 2019.

..............................................................................

Betty Bergmans- Van den Bosch (75 jaar)  verleent [vanaf 1957] mantelzorg en is zij [vanaf 2017] vrijwilligster bij welzijnsorganisatie Divers, bij Ouderinitiatief Bomanshuis [vanaf 2001] en bij de stichting Eethuis Het Anker [verzorging  driegangendiner]. Ook was Betty Bergmans  mantelzorgster [paar keer per week] volledige huishouding.
.........
Burgemeester Jack Mikkers spreekt
Bettie Bergmans toe rechts Betties
vriendin Magda de With.

 
Bettie: 'Ik was met een vriendin aan het winkelen in de kom van Rosmalen. Op een gegeven moment toen zei zij: Ik moet even plassen. Ga mee. Zo kwamen we in Bottles terecht. Voor een lunch. Maar na één worstenbroodje had ik al genoeg.. '.
foto's © paul kriele, 26 april 2019.
........................................................................................

Hans van Bavel (74 jaar) verricht [vanaf 1960] bij de Hockeyclub Den Bosch diverse vrijwilligersactiviteiten en was daarnaast [1991-2001]secretaris van Stichting Ons Middelbaar Onderwijs en tevens  curator van scholengemeenschap Sint-Janslyceum en het Jeroen Bosch College. Ook was Hans van Bavel lid van de pastorale werkgroep Laurentiusparochie Rosmalen [1991 t/m 1997].  En ook nog vrijwilliger bij de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch[o.a.] voorzitter van de werkgroep Het Kleine Monument en als schipper en leidt er aspirantschippers op.
 
......................
Burgemeester Jack Mikkers poseert met Hans van Bavel en echtgenote. Zij krijgen support  van enkele kleinkinderen.  Hans is al 60 jaar coach bij het hockeyen.
Hans:'Dat is nog steeds nodig..'

foto's © paul kriele, 26 april 2019.
...........................................................................................................
 

Corrie Kisters-Van den Bosch (76 jaar) was  medeoprichtster van Vocaal Ensemble Xing [1992] en nam zij daar deel aan de muziekcommissie. Ook was zij vrijwilligster bij de Wereld Winkel Rosmalen [2003 t/m 2017].  Zij is bestuurslid werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede van de parochie Heilige Maria Rosmalen [vanaf 1997 en is zij daar ook lector en collectant voor  het Longfonds, de Nierstichting, de Hersenstichting en de Vastenactie  [vanaf 2000].


Corrie Kisters -van den Bosch. Haar
man Pierre is voorzitter geweest
van de stichting Oktober1944 en
zorgt voor de voortgang van
de vriendschap met de Walesmen.
Corrie: 'Dat Mikkers binnen kwam was een hele verrassing. Ongelooflijk'.
foto © paul kriele, 26 april 2019.
  


 

Terug naar boven