Lezingen & workshops bij 60-jarige Numismatische Kring Brabant

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-09-2016 | Gewijzigd op: 17-09-2016
Een lezing over 'Het Wonder van Empel in 1585' en enkele workshops met inkijk in het muntelstel met specifieke Bossche munten en penningen waren de onderdelen van de viering van 60 jaar Numismatische Griekse [nomisma=munt] Kring Brabant in het Jheronimus Bosch Art Center op woensdagavond 14 september 2016.
Een kleine 50-tal ofwel  bij de numismatiek, betrokkenen,  ofwel gewoon belangstellenden in munten woonden deze viering bij.

Viering van 60 jaar Numismatische Kring Brabant [NKB]
met onder meer een lezing over 'Het Wonder van Empel'
in 1585 door de voorzitter van de NKB
Arjan Senden, die geëscorteerd werd
[vanwege dit militair item] door twee Spaanse soldaten, leden van de 'Militair Levende Geschiedenis', links Richard Herben en rechts Marc Stenssen.

 
foto's © paul kriele, 14 september  2016.

Onder de kop 'Het Wonder van Empel in 1585' wordt bedoeld de verschijning van een opgegraven afbeelding van Maria op het moment dat de Spaanse troepen, die in de tachtigjarige oorlog Gelderland tegen de Staatsen belegerden, terug moesten vluchten naar Brabant, maar in de knel kwamen te zitten. Doordat  in die nacht de Maas dicht vroor, lukten het de voornamelijk uit katholieke Nederlandse soldaten bestaande troepen, alsnog veilig de Maas over te steken en terug te keren naar hun legerplaats in oud Empel.
Daar staat nog een kapelletje [bij de Lachende Vis]  ter herinnering aan die voor Spanje hoogst belangrijke gebeurtenis. Elke jaar reist een delegatie van een Spaans legeronderdeel en particulieren 'ter bedevaart' naar die locatie in Oud Empel af. Aansluitend volgt er een bijeenkomst in de H. Landolinuskerk van nieuw Empel. De oude kerk, die nog jaren bij de dijk in Empel stond, is in de oorlog bij de belegeringen kapot geschoten

Geertje de Kort, de secretaris van de NKB, hield een lezing over het muntenstelsel door de eeuwen heen met  de respectievelijke  opdrachtgevers, zoals koningen, keizers en bijvoorbeeld de hertogen van Brabant. In de feitenreeks, data en muntenafbeeldingen bleef helaas in dit Jeroen Boschjaar het Bossche aandeel onderbelicht..

Links de stand / workshop over de middel eeuwen
van Theo Nissen en onder die van
Geert van de Hofstad met Bossche penningen.
foto's © paul kriele, 15 september 2016.


Na aflloop konden de bezoekers zich oriënteren en doen informeren bij enkele stands waar munten en penningen ten toon lagen gesteld en een deskundige daarbij uitleg gaf. Ook de graveur [van de zilveren Jeroen Boschpenning] Lei Lennaerts, ook wel medailleur of stempelsnijder genoemd, had een stand over de door hem gegraveerde Jeroen Bosch penning. Geert van der Hofstad deed dat bij de stand over Bossche stadhuispenningen en Toon Opdam gaf een workshop over het aspect 'Provinciaal' en Arjan Senden over de Romeinse tijd.

Morgen, vrijdag 16 september 2016, wordt in het Jeroen Boschcentrum, door de Rijksmunt op een  oude slingerpers opnieuw- na 400 jaar- een echte Bossche munt geslagen. Dus ook in Den Bosch !, in tegenstelling tot 'het Gerritje', dat in 1985 in Utrecht werd geslagen. In 1615 werd er nog een Bossche duit geslagen, zoals Geertje de Kort vertelde.

Terug naar boven