Karel Noordzij in Zwanenbroedershuis ambassadeur Gulden Vlies

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-04-2016 | Gewijzigd op: 30-04-2016
Karel Noordzij werd zaterdagmiddag 30 april 2016 in het Zwanenbroedershuis geïnstalleerd als ambassadeur van de Orde van Het Gulden Vlies. Deze orde hield vanmiddag in Den Bosch haar periodieke bijeenkomst*
De 70-jarige, in Amsterdam geboren, Noordzij was in 2002 kort president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen en  vervolgens onder meer  lid van de hoofddirectie van het pensioenfonds PGGM [2004 tot 2006].

Karel Noordzij in Den Bosch bekend als
prins Amadeiro XXIV 1997-2006.

*Zie bericht dd. 16 maart 2016  Bijeenkomst Broederschap van de Orde van het Gulden Vlies
Een fragment hieruit:
De Broederschap is een navolging van de Orde van het Gulden Vlies  uit de vroege middel eeuwen. 
De Belgische kanselarij, die in 1978 in Brugge werd opgericht, hield voor het eerst op 30 april 2016 haar 37e Groot Kapittel buiten België en wel in Den Bosch.  De leden van de broederschap werden dan in het Bossche stadhuis ontvangen.
-Voor de historie van de Orde van het Gulden Vlies zie Gulden Vlies