Nieuw bestuur Katholiek Vrouwen Gilde Den Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-05-2016 | Gewijzigd op: 24-05-2016
Dinsdagmorgen 24 mei 2016 werden in Hotel Central van het Katholiek Vrouwen Gilde [KVG] de nieuwe voorzitter Frieda Bogaart en de nieuwe secretaris Wil Tiebosch geïnstalleerd.

De bestuursleden Toos Lukassen en secretaris Elly van der Stoop namen daaraan voorafgaand afscheid als bestuursleden van het Katholiek Vrouwen Gilde afdeling Den Bosch.
Toos is zeventien jaar lang bestuurslid geweest. Vanaf 2005 vice-voorzitter en vanaf 2006 voorzitter, als opvolgster van Marian Verstraten.

Het oud bestuur van het KVG afdeling Den Bosch, 
links voorzitter Toos Lukassen
en rechts secretaresse Elly van der Stoop
.

foto © paul kriele, 24 mei 2016.


In haar terugblik memoreerde Lukassen de moeilijke jaren rond 2005 en de terugval in het ledenbestand : van 325 naar 115. De oud-voorzitter betekent besturen samenwerken. Het is een goed gevoel dat ik de voorzittershamer mag overdragen aan Frieda Bogaart. Ik wens het KVG en haar leden een goede toekomst met name voor het 70–jarig bestaan in 2017.
De opvolgster van Toos Lukassen, Frieda Bogaart begon met: ‘Het gaat nu echt gebeuren’. Daarmee uitte zij haar gespannen gevoel, dat ze onderweg naar Central had. ‘Met jullie aanwezigheid getuigen jullie van het afscheid van deze twee bestuursleden,' sprak Frieda.
De nieuwe voorzitter die uitgebreid woorden van dank uitstrooide, sprak met name over de daadkracht en de persoonlijkheid waarmee Toos zich voor het KVG had ingezet. 'Je laat een mooie KVG achter. Ik zal je niet gaan imiteren, maar proberen er iets goeds van te maken,‘  aldus de nieuwe voorzitter, die in haar speech bij haar nieuwe taak de ondersteuning vroeg van het bestuur en de leden.
Ook dankte Frieda de eveneens afscheid nemende secretaresse, Elly van der Stoop. Elly is twaalf jaar met nauwkeurige inzet secretaresse van het KVG-Den Bosch geweest. ‘Dank voor je accutaresse en je werk als notuliste en berichtgever. Het liep op rolletjes.’ 

Na de aankondiging van de viering van het 70-jarig bestaan op 23 mei 2017 in Hotel Central, werd onderleiding van Thea van Kemenade-Vriens een loflied op Toos en Elly gezongen.

Het nieuwe bestuur van het KVG Den Bosch:
Frieda Bogaart [l.] en secretaresse Wil Tiebosch.
Oud-voozitter Toos Lukassen overhandigt  aan haar opvolgster Frieda Bogaart de voorzittershamer.
-Links: Applaus klinkt in de zaal van Central
bij  de lofzwaaiingen aan het terugtredend bestuur.
-Rechts Een ondersteunend koor begeleidt  het
door Thea van Kemenade geschreven
afscheidslied voor Toos Lukassen en Elly van der Stoop
.

foto's © paul kriele, 24 mei 2016.
Terug naar boven