Grote opkomst bij 70 jaar Bosch' Vrouwen Gilde

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-05-2017 | Gewijzigd op: 23-05-2017
Het Bossche Vrouwen Gilde vierde dinsdag 23 mei 2017 in hotel  Central  met een lunch, een jaarover zicht door voorzitter Frieda Bogaart en een muzikaal optreden van de harpisten moeder Inge en dochter Kyra Frimout haar 70-jarig bestaan.
In Brabant weren al een jaar eerder KVG's opgericht, maar Den Bosch volgde pas in1947. En dat begon met 325 leden en 2,50 Hollandse gulden voor  de jaarlijkse  contributie.

Aan de uitnodiging voor de viering hadden 79 leden van de 110 een positief gevolg gegeven. Maar de voorzitter kwam wel met een punt van attentie voor het bestuur om meer naar jongere leden uit te kijken. De oudste is al over de 90 jaar.

KVG-voorzitter Frieda Bogaart kwam in
Hotel Central met een interessant
jaaroverzicht. Interessant omdat daarmee de  grote verschillen werden getoonden die  intussen zijn opgetreden.


foto's © paul kriele,  23 mei 2017.
............................................................................................./................ 

De getallen van 1947 zijn  momenteel wel wat anders : 110 leden en een jaarcontributie van € 50.  Die 50 komt voornamelijk ook door dat de gasten die voor lezingen worden uitgenodigd,  het niet meer voor een fles wijn of een boekenbon doen, gaf de voorzitter prijs.
 
-Boven: Voorzitter Frieda Bogaart en
penningmeester Thea van de Biggelaar.
De secretaris Wil Tibosch was op vakantie.

-Rechts boven: Frieda Bogaart toost
op het 70-jarig bestaan: ' Laten we voorlopig
rekenen op tien jaar erbij,' sprak de voorzitter.

-Rechts: De harpisten Inge Frimont en
dochter Kyra  traden in de pauze van de viering op.


foto 's © paul kriele, 23 mei 2017.
..................................................................................................................
 

'Om deze toespraak te kunnen houden,' sprak voorzitter Frieda Bogaart, 'heb ik de notulen vanaf 1947 doorgenomen. Daarin valt het me op dat ze tot 1954 met de hand werden geschreven. 
Onder onze leden zijn er diversen die al meer dan 25 jaar lid zijn van het Katholiek Vrouwen Gilde.'

De toevoeging 'katholiek' wordt  nog nauwelijks gebruikt. Maar de Vrouwen Gildes  zijn in 1946 en1947 wel uit de bisdommen Breda en Den Bosch voortgekomen.
Doel was: ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen. 'Dat staat vandaag de dag nog hoog in het vaandel,' zei de voorzitter die bij aanvang van de lunch met de aanwezigen een toost op dit jubileum uitbracht. 

De onderwerpen waren in den beginne onder meer:  kinderopvoeding, oriëntering in de politiek en ziekenverpleging. De voorkeuren gaan tegenwoordig uit naar culturele aspecten, vaak in relatie tot geschiedenis en [oosterse] landen. 

   
   

Impressie van de viering van 70 jaar Katholiek Vrouwen Gilde met o.a. een lunch in hotel Central.  
foto's © paul kriele, 23 mei 2017.Terug naar boven