Politiek wil theater Bij Katrien in Triniteitstraat aldaar behouden

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-06-2016 | Gewijzigd op: 10-06-2016
De fracties van de PvdA, GroenLinks en Bosch Belang willen Bij Katrien op huidige plek in de Triniteitstraat behouden.
Zij scharen zich achter de brief van de initiatiefneemsters van deze creatieve ontmoetingsplek, waarin gepleit wordt  dat het stadsbestuur altternatieven onderzoekt  voor een ander steunpunt  wanneer er een nieuw theater gebouwd wordt, zodat Bij Katrien als huiskamer op de huidige locatie behouden blijft.
Triniteitstraat
Voorheen Bis en Koningstheater tegenwoordig Bij Katrien en mede gebruikt door Moyses' Bosch.

foto © paul kriele, 9 december 2015.

De politiek in haar brief: 'Katrien werkt aan ontmoeting in een samenleving waar dat lang niet altijd meer vanzelfsprekend is. Buurtgenoten die veel met elkaar gemeen hebben maar juist ook stadsgenoten met op het eerste oog veel minder gemeenplaatsen –oud en jong, arm en rijk, Bossche roots en nieuwkomer- vinden elkaar in dé huiskamer van de binnenstad'.