Molens

De stad kende tal van molens zoals windmolen en rosmolens. De laatste transporteerden met name water en de windmolens werden neergezet voor uiteenlopende functies,  bijv. om meel te malen.
Vaak stonden ze op of  nabij de stadsmuur in een rondeel of op  een bastion.

Frederik Hendrik gebruikte in 1629 rosmolens [door paarden aangedreven]  om de stad droog te leggen en aldus benaderdbaar te maken.
De Gruyter had een rosmolen in het pand  De Lintmolen in het pand tussen het Eerste en Tweede Straatje van Best om meel en granen te malen.

Voor overzicht Molens, zie artikel 'Molens' dd. 30 december 2007.

Artikelen binnen de categorie Molens:

Geen artikelen onder de categorie opgenomen