Commissaris Wim van de Donk opent schatkamer

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-02-2017 | Gewijzigd op: 03-02-2017
 Vrijdagmiddag 3 februari 2017 heeft Commissaris van de Koning Wim van de Donk als Beschermheer van de Brabantse Carnavals Federatie, dat hij sedert 2010 is, in aanwezigheid van tal van bij de Federatie aangesloten Brabants carnavalsverenigingen de schatkamer geopend. Deze traditionele ontmoeting heet intussen Sleuteldragersbijeenkomst.
De glazen kamer bevat een verzameling van cadeaus, onderscheidingen en andere door het Oeteldonks Gemintemuzejum verzamelde memorablia, die in de loop van de zeven jaar door die verenigingen aan de Commissaris zijn aangeboden. 

Prins Josef I van Zandhazendorp [Rosmalen] mocht de kamer voor de commissaris openen. Immers Wim van de Donk'houdt tijdens het drie daags carnaval toezicht op het lokaal bestuur'.


   
  -Links De schatkamer met
onderscheidingen, kostuums en ander memorablia.
-Boven: Toespraken bij de opening van de
schatkamer. Links op de foto  
Prins Josef I van Zandhazendorp en diens adjudant .
Rechts Commissaris van de Koning Wim van de Don
k.

foto's © provincie, 3 februari 2017.