Mgr. De Korte en zijn begrip voor het protestantisme

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-08-2016 | Gewijzigd op: 21-08-2016
De Bossche bisschop Gerard de Korte heeft tijdens zijn studie [geschiedenis] en als lid van zijn parochie in Vianen met het protestantisme te maken gehad en vaak met leden van de Protestantse Kerk gesprekken gevoerd. ‘De betrokkenheid met Christus en de veelkleurige protestantse theologie boeit mij nog het meest,’ vertelt De Korte, die voor zijn studie vaak de bijbel las, aan een redacteur van het Nederlands Dagblad. [dd.15082016]. ‘In die bijbel werd ik nog het meest door de brieven van Paulus geraakt’.
‘Later als priester en als bisschop leerde ik nog vaker en meer protestanten kennen’. De bisschop noemt met name de evangelische theoloog Willem Ouweneel en de voormalig scriba van de Protestantse Kerk Arjan Plaisier. Uit die tijd heb ik toch de liefde voor de bijbel en de gezangen uit het Liedboek voor de Kerken leren waarderen. Maar protestanten kunnen ook eindeloos discussiëren over de interpretatie van een Schriftwoord.Mgr. Gerard de Korte
.

foto © paul kriele,  5 maart 2016.


‘Ondanks die verbondenheid is en blijf ik rooms-katholiek, zegt de Bossche bisschop expliciet op een vraag. ‘De overeenkomsten zijn groter dan de verschillen, van welke laatste hij noemt: de sacramenten die '...bij de protestanten ondergewaardeerd blijven. Dat is nog een gevolg van de Reformatie.
En wij zijn als gelovige en als lokale kerk onderdeel van een wereldkerk. Paus Franciscus geeft mij veel bemoediging. Maar zijn vroomheid en wat hij over Jezus zegt [opkomen voor de armen en de bedreigde schepping] vinden veel media niet interessant’.
Tot slot De Korte hoopt op een institutionele eenheid met de protestanten.'Maar dat kan nog wel een jaar of twintig duren.. Daarvoor zijn er teveel theologische en culturele verschillen, zoals bijv. het celibaat, maar dat is niet onlosmakelijk met het priesterschap verbonden..'.

Zie voor het gehele artikel : Bisdom Den Bosch