Na 'Eerste100 dagen': Plannen van bisschop Gerard de Korte

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-08-2016 | Gewijzigd op: 23-08-2016
Na zijn eerste 100 als Bossche bisschop, maakt  Gerard de Korte zijn ervaringen en beleidsvoornemens bekend.

Mgr. Gerard de Korte voor diens  installatie
als bisschop van 's-Hertogenbosch.

Hij schrijft, na een rondgang door
het bisdom,  in een column wat zijn 'beleidsvoornemens' [plannen] zijn.


foto © paul kriele,  14 mei 2016.

Wat hem bij die rondgang door het Bossche bisdom opviel is dat '...men verlangt naar betere verhoudingen. Men wil graag meer bevestiging en waardering, ofwel een bisdom dat minder controleert en meer stimuleert.
Men is er van overtuigt dat verdeeldheid het geloofsleven geen goed doet. Maar een cultuur van vertrouwen moet eerst opgebouwd worden. ‘Eenheid brengen ga ik proberen tot stand te brengen
,’ zegt de bisschop in een column. ‘Ik wil een hartelijke en gastvrije Kerk, met meer ontspannen verhoudingen‘ is veelzeggend zijn voornemen.

‘In het katholieke huis is altijd veel ruimte geweest voor verschillede accenten en vormen van spiritualiteit [..]. We moeten elkaar niet de maat gaan nemen en niet te oordelen en veroordelen. Dat is dodelijk. ‘
Zo luidt zijn boodschap voor eenieder die het horen wil ..

De bisschop gaat accenten leggen bij het gezinspastoraat en gaat nieuwe mensen voor Christus winnen. ‘Dat  -zogezegd- missionair pastoraat vind ik naast het koesteren van het volksgeloof erg belangrijk. Dat is nodig om de Kerk niet verder te verdelen..’.
De Korte gaat zijn voornemens eerst met zijn staf en onder meer met de priester – en lekenraad bespreken om draagvlak te scheppen.