Beleidsnota Bisschop De Korte: gastvrije kerk [..]

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2016 Vandaag -vrijdag 7 oktober 2016- verscheen de beleidsnota van bisschop Gerard de Korte
De bisschop wil, zo staat in een persbericht, bouwen aan een cultuur van vertrouwen. ‘Al ben ik geen tovenaar, ik wil wel proberen de eenheid in het bisdom te versterken’. Daarbij hij pleit voor ‘.. een gastvrije kerk met ontspannen verhoudingen’. Ons huis ‘..biedt ruimte aan verschillende accenten en vormen van katholieke spiritualiteit,’ aldus de bisschop.
Maar de bisschop gaat ook op missie. Van de ene kant koestert hij het Brabantse volksgeloof en van de andere kant legt hij prioriteit aan missionair pastoraat, populair gezegd: nieuwe zieltjes winnen, teneinde ‘..verdere krimp van de kerk te voorkomen’.


Mgr. Gerard de Korte [m.] met zijn
voorganger mgr. Antonius Hurkmans op weg naar
ziin installatie tot bisschop van 's-Hertogenbosch
.

foto © paul kriele, 14 mei 2016.

Andere beleidsvoornemens
-Beleidsturing:
-Verbetering van de interne en externe communicatie. Dat was door bezuinigingen onder voorganger Hurkmans nagenoeg weggepoetst. -Voortzetting en uitvoering van parochiefusies, maar wel vroegtijdig verhelpen van spanningen en kerksluitingen begeleiden.
-De eucharistie [zondags] staat voorop. In sommige gevallen kan een woord=-communieviering dit vervangen.
- De dekens worden meer bij het beleid van het bisdom betrokken.
-Als het om gebouwen gaat dan zet het bisdom in op decentralisatie en maatwerk.
De bisschop kwam tot deze visie na een kennismaking en rondgang door het bisdom met alle geledingen